Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Chemické zbraně 2

1. března 2007 v 17:06 |  Pyrotechnika
Zranujících a smrtících úcinku nekterých chemických látek na lidský organismus zneužívají vlády a vojenské kruhy imperialistických zemí k výrobe novodobých zbraní hromadného nicení. Již v 1. svetové válce použili nemecké armády chlóru jako válecné zbrane. Tehdy z 15 000 zasažených vojáku celá tretina zahynula, protože na plynový útok nebyli pripraveni a neznali základní pravidla ochrany.
Od té doby vyrobily továrny imperialistických státu znacný pocet chemických látek s prudkými nicivými úcinky, kterých hodlají v prípade války použít jako zbraní hromadného nicení. Zahrnujeme je pod název bojové chemické látky. Výroba bojových chemických látek je nákladná a je závislá na zdrojích surovin, címž je jejich použití ve válce do jisté míry omezeno. Presto, že používání techto zbraní bylo mezinárodními úmluvami zakázáno, nekteré státy jich použily zejména tam, kde napadený nemel dostatecne vybudovanou a organizovanou ochranu. Znalost úcinku bojových chemických látek a ochrany proti nim velmi zmenšuje nebezpecí i pravdepodobnost jejich použítí jako útocné zbrane.
Rozpoznávání bojových chemických látek je vetšinou založeno na jejich barevných reakcích s urcitými jinými látkami a používá se k nemu tzv. prukazníku. Hlídky, které jsou povereny pruzkumem zamoreného území, jsou vybaveny soupravou zvanou prukazníková skrínka, v níž jsou uloženy všechny pomucky pro urcování bojových chemických látek prímo v zamoreném území. Krome toho mohou odebírat vzorky vzduchu nebo hlíny a posílat je k pruzkumu do laboratorí.
Podle úcinku delíme bojové chemické látky na tri základní skupiny: látky otravné, zápalné a dýmotvorné.

Látky otravné

Jsou to jedy, které i v malých množstvích zpusobují onemocnení až smrt. Zamorují terén i na dobu nekolika týdnu, nebot se vetšinou jen zvolna vyparují. Za teplého, zejména slunecného pocasí mizí zamorení rychleji, koncentrace par v ovzduší je však vetší. Vítr roznáší páry techto látek i mimo zamorené místo. Látky otravné dále delíme na látky dusivé, zpuchýrující, nervove paralytické, dráždivé, obecne jedovaté a psychicky zneschopnující.
Dusivé otravné látky (napr. chlór, fosgen, disfosgen) vnikají do organismu dýchacími cestami, a proto se proti nim chráníme ochranou maskou. Jejich úcinek se projevuje po 2 až 5 hodinách úporným kašlem, nápadnou bledostí a slabostí a stupnuje se telesnou námahou (i chuzí), prochladnutím nebo pobytem na prímém slunecním zárení. Je-li zasažený v zamoreném územím, nutno mu ihned nasadit ochranou masku a ponechat mu ji po celou dobu jeho transportu tímto územím. Nesmí být zavedeno umelé dýchání.
Dusivé otravné látky nejsou rozpustné ve vode. Vody, která jimi byla zasažena, mužeme po prevarení použít. Také potraviny jsou po náležitém vyvetrání poživatelné. Odstranování otravných látek, jemuž ríkáme odmorování, provádíme omýváním zásaditými roztoky.
Zpuchýrující otravné látky (napr. yperit, lewisit) jsou kapaliny a zamorují terén po dobu nekolika týdnu i mesícu. Pronikají na pokožku i odevem a obuví a pokožkou se vstrebávají do tela. Na pokožce se po nejaké dobe objevují puchýre, které pozdeji hnisají a velmi težko se hojí. Zasažení pokožky se krome toho pozdeji projeví i celkovým onemocnením, práve tak jako vdechování par. Dýchací cesty a oblicej chráníme ochrannou maskou, telo ochranným odevem a ruce pryžovými rukavicemi. Nouzove mužeme telo chránit címkoli, co brání prímému styku zpuchýrující otravné látky s pokožkou, musíme však pamatovat na to, že na pokožku pusobí i páry. Požití zamorených potravin nebo vody je velmi nebezpecné. Odmorování je zdlouhavé a používá se k nemu chlórového vápna, hašeného vápna apod.
Nervove paralytické látky (napr. tabun, sarin, soman, látka VX) jsou velmi prudké jedy, které pronikají do tela jak dýchacími cestami, tak i pokožkou, na níž nenechávají žádné stopy. Zpusobují ochrnutí celé nervové soustavy (zúžení zornic, zvýšená produkce slin, obtížné dýchání, zvýšená potivost, zvracení, prujem a svalové krece). Bývají oznacovány jako nervové jedy. Smrt je obecne zpusobena paralýzou dýchání. Pred vdechováním jejich par se chráníme ochranou maskou, pokožku kryjeme jako pred zpuchýrujícími otravnými látkami. Duležité je vcasné lékarské ošetrení postižených. Prostredkem k odmorování je hašené vápno.
Látky dráždivé (napr. chlóracetofenon, arzíny, látky CS a CR) dráždí oci a horní cesty dýchací. Chráníme se pred nimi ochrannou maskou. Zasažený nepotrebuje lékarské ošetrení a úcinky techto látek rychle mizí na cerstvém vzduchu.
Látky obecne jedovaté (napr. kyanovodík, chlórkyan)
Psychicky zneschopnující látky (napr. LSD, látka BZ)

Látky zápalné

Zpusobují velké škody na obytných domech, prumyslových i hospodárských zarízeních a nicí úrodu. Je to napr. bílý fosfor, který teplem výbuchu taje, rozstrikuje se a horí. Popáleniny fosforem se velmi težko hojí.
Jako zápalných látek bylo v minulé svetové válce také použito termitu, elektronu a horlavých kapalin, z nichž nejznámnejší je napalm. Hašení techto látek vodou je nebezpecné a neúcinné. Nejcasteji se hasí pískem nebo hlínou.

Látky dýmotvorné

Jsou nejméne nebezpecné. Používá se jich k zastírání prumyslových závodu, skladišt nebo vojenských jednotek a objektu. Zdraví škodlivé jsou jen ve velkých koncentracích. I v tom prípade však postací ochranná maska.Tabun (nervová látka) bezbarvá až jantarove hnedá tekutina, lehká ovocná vune kontakt s pokožkou, vdechnutí rychle (behem minuty) 400 mg (vdechnutí) 1000 mg (pokožkou) rýma, sevrení zornic,stažený hrudník, krece, zvracení, nevolnost presunout obet ze zamorené oblasti, umýt pokožku mýdlovým roztokem, zajistit prísun kyslíku, vyhledat protilátku, zajistit lékarskou péci

Sarin (nervová látka) bezbarvá tekutina; je-li cistá, je bez zápachu kontakt s pokožkou, vdechnutí rychle 70 mg (vdechnutí) 1700 mg (pokožkou) rýma, sevrení zornic,stažený hrudník, krece, zvracení, nevolnost stejné jako v predchozím prípade

VX (nervová látka) bezbarvá až jantarová tekutina; je-li cistá, je bez zápachu kontakt s pokožkou, vdechnutí rychle 50 mg (vdechnutí) 10 mg (pokožkou) rýma, sevrení zornic,stažený hrudník, krece, zvracení, nevolnost stejné jako v predchozím prípade

Yperit (zpuchýrující látka) bezbarvá až nahnedlá tekutina; lehká cesneková nebo horcicná vune kontakt s pokožkou, vdechnutí pusobí po nekolika hodinách, vyvolává dlouhodobé komplikace 1500 mg (vdechnutí) 4500 mg (pokožkou) podráždení ocí a dýchacích cest, slzení, puchýre a spáleniny na pokožce, plicní otok stejné jako v predchozím prípade, nejduležitejší je zajistit prístup kyslíku

Kyanovodík (krevní látka) bezbarvý plyn nebo tekutina; páchne po horkých mandlích vdechnutí rychle 2000 mg zmatení, závrate, krece, zrychlený dech a tep, asfyxie zajistit prístup kyslíku, zajistit specifickou doplnkovou lécbu

Fosgen (dusivá otravná látka) bezbarvý plyn, vune cestve posekané trávy vdechnutí okamžite do 72 hodin 3200 mg podráždení ocí a dýchacích cest, plicní otok, dušení zajistit prístup kyslíku, není žádná specifická protilátka

CS (dráždivá látka) nažloutlá krystalická látka, zapáchající po pepri kontak s ocima, vdechnutí podráždení ocí a dýchacích cest, nevolnost, zvracení cerstvý vzduch, dekontaminace alkohol. roztoky
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama