Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Dinitrotoluen

24. března 2007 v 12:26 |  Pyrotechnika

Dinitrotoluen, DNT

Vlastnosti DNT:

Při nitraci technického mononitrotoluenu, který obsahuje převážně směs o- a p-izomerů s malým(6%)zastoupením m-nitrotoluenu vzniká technická směs s nejvyšším obsahem 2,4- a 2,6- izomerů DNT. Z nežádoucího m-izomeru vzniká dinitrotoluen s NO2 skupinami v polohách 2,3- , 3,4- a 3,6- , jejich obsah je též nežádoucí. reakční schéma nitrace

Nitrací technického MNT o přibližném složení :

61% o-nitrotoluenu
33% p-nitrotoluenu
6% m-nitrotoluenu ,

vznikne směs DNT o složení:
74% 2,4- dinitrotoluenu
20% 2,6- dinitrotoluenu
6% (3,4- , 2,3- a 2,5- ).
Jak je z rovnice vidět vzniká izomer 2,4- v největším množství , což odpovídá skutečnému složení. Procentuelní složení je dobré znát v případě, že byste chtěli izolovat čisté izomery(nejlépe frakční krystalizací) a namíchat si tak vlastní směs pro speciální použití(eutektické směsi, kapalná směs DNT pro plastiky...).

Teplota tání technického DNT(ale i přečištěného) je v důsledku přítomnosti více izomerů neostrá a je vždy nižší než t.t. jednotlivých izomerů. T.t. nečištěného DNT připraveného podle níže uvedeného postupu se pohybuje v rozmezí 47-49 C.
Překrystalovaný z acetonu má t.t. 54-56 C.

Vzhledem je DNT žlutá amorfní látka, překrystalovaný tvoří žluto-bílé jehlicovité krystaly(při pomalé krystalizaci značně dlouhé).
DNT je nerozpustný ve vodě, velmi dobře rozpustný ve většině organických rozpouštědel (nejlépe aceton, toluen, benzen, ethanol aj.).
Dinitrotoluen je oproti MNT méně toxický, vstřebává se nejčastěji kůží. Má příjemnou vůni(alespoň všem chemikům se líbí)slabě připomínající hořkomandlovou silici.

Postup preparace:
výroba dnt
K přípravě potřebujeme mononitrotoluen, který získáme takto:
Nitrace Toluenu do Mononitrotoluenu
1. Do baňky s delším hrdlem (např. Erlenmayerova baňka) nalijeme kyselinu dusičnou a sírovou v tomto množství:
- 100ml 65%-ní kyseliny dusičné
- 130 ml 92-96%-ní kyseliny sírové
Vždy přidáváme kys.sírovou do dusičné, ne opačně.
Při smíchávání se začnou vyvíjet oxidy dusíku a nitrační směs se silně zahřeje. Ochlaďte ponořením nádoby do lázně s vodou a ledem.
2. Když teplota kyselin klesne pod 20 °C začněte pomalu a postupně přidávat 100 ml Toluenu. Toluen nelijeme všechen najednou ! Musíme jej přilévat postupně v 10ml dávkách. Vždy po přilití 10ml toluenu směs promícháme krouživými pohyby baňkou, přitom se bude intenzívně vyvíjet oxid dusičitý a částečně bude těkat i kys.dusičná, v baňce vzniknou 2 vrstvy-nahoře toluen popř. MNT a dole budou kyseliny.
Obsah se vlivem uvolněného oxidu dusičitého zbarví do červeno-hněda. Někdy nenastane reakce ihned ale až po chvíli -to závisí na teplotě. Baňku stále chladíme v lázni a čekáme až přestane bouřlivá reakce a směs se ochladí na 40°C. Pak přidáme dalších 10 ml Toluenu a postupujeme stejně jako předtím
Jestliže budete netrpělivý a přidáte všechen toluen najednou, směs se přehřeje, začne vřít a nakonec vyprskne ven popř. začne hořet - poleptání horkou kyselinou je fakt sranda (ty jizvy vám nadosmrti zůstanou). Něco podobného může nastat,když nebudete baňku dobře chladit. No, už nebudu dělat žádný bu-bu-bu).
3. Po přidání veškerého toluenu začneme zahřívat baňku na vodní lázni na 60°C. Tuto teplotu udržujeme 1 hodinu, pak zvýšíme na 70 °C a nitrujeme 1,5-2 hodiny. Každých 10 minut směs promícháme, aby se stejnoměrně nitrovala.

4. Po skončení nitrace necháme vše schládnout na 20°C .
Směs se rozdělí na 2 části, MNT tvoří horní vrstvu (má nižší hustotu než nitrační směs).
Obsah baňky vlijeme po částech do větší kádinky s 800 ml studené vody.
Nitrotoluen oddělíme pomocí dělící nálevky, nebo opatrným odléváním zředěné kyseliny. Oddělíme jej a několikrát (min. 4x) promyjeme teplou vodou (70°C).
Vodu z MNT oddělíme v dělící nálevce, nebo odsátím . Nakonec jej vysušíme bezvodým CaCl2 .
Získali jsme cca 80 ml technického mononitrotoluenu, který je směsí ortho- a para- isomeru s obsahem metha- okolo 5-6%.
Příprava dinitrotoluenu:
1.Mononitrotoluen získaný v 1.stupni nitrace se pro použití k další nitraci nemusí promývat vodou ani čistit.
Do baňky o objemu minimálně 800 ml nalijeme nejprve 125 ml 65%ní HNO3 a postupně za míchání přiléváme celkem 220 ml 96%ní H2SO4, baňku přitom chladíme z venku ponořením do studené vody.

2.
Po ochlazení vzniklé nitrační směsi na 40 °C přidáme 35 ml Mononitrotoluenu. Směs promícháváme nejlépe krouživými pohyby bankou nebo použitím elektrického míchadla, následovně baňku umístíme do vodní lázně s vodou o teplotě 40-50 °C.
Za 10 minut po vnesení první dávky MNT přilijeme dalších 50 ml Mononitrotoluenu, promícháme.
Nyní je v baňce celkem 85ml(cca 100g) MNT .
Při nitraci se budou uvolňovat jedovaté oxidy dusíku a částečně bude těkat i kyselina dusičná. Tyto zplodiny mají silně korosivní účinky a mimoto jsou jedovaté, preparaci proto provádějte někde venku nebo v digestoři.

3.
Vodní lázeň začneme zahřívat na teplotu 60 °C a tuto teplotu držíme tak dlouho, dokud se vývoj oxidů dusíku nezačne mírnit (obvykle kolem 20 minut).
Jakmile reakce začne ustávat zvýšíme teplotu vodní lázně na 90 °C. Při této teplotě nitrujeme 2 hodiny, občas baňkou promícháme (každých 10minut).
Během nitrace můžeme pozorovat rozdělení směsi na 2 části, horní část je znitrovaný MNT ve směsi s DNT a spodní vrstva je nitrační směs.

4.
Po 2 hodinách nitrace při 90°C přivedeme vodní lázeň k varu a při 100°C nitrujeme 1 hodinu stejným způsobem.
Reakce je po této poslední fázi skončena, celou směs necháme chvíli ustálit, aby se rozdělila na 2 vrstvy a horní vrstvu (tj. DNT) oddělíme. Nejlépe k tomu užijeme dělící nálevky nebo větší odměrný válec.

5.
Oddělený DNT, který je vlivem přítomnosti kyselin v kapalném stavu nalijeme do kádinky se studenou vodou. Dojde ke ztuhnutí DNT na žlutou amorfní hmotu (DNT nebude ve formě krystalů ani sraženiny).
Vyloučený DNT oddělíme a v kapalném stavu promýváme nejprve 1% roztokem Na2CO3 a poté 60 - 80°C teplou vodou, vodu vždy odlijeme a přidáme novou. Promýváme tak dlouho, až voda po promytí DNT nebude vykazovat kyselou reakci.
Nakonec za silného míchání přilijeme k Dinitrotoluenu studenou vodu, DNT ztuhne ve formě malých hrudek.
Rozprostřeme jej na podložku a při teplotě 5-25 °C necháme volně vyschnout 24 hodin. Suchý DNT uchováme ve skleněné nádobce.

Výtěžek: Z uvedeného množství chemikálií získáme minimálně 110g DNT. Při větší preciznosti práce získáme až 130g DNT (tj. 93% teorie). Teplota tání promytého produktu je 47-50°C, rekrystalovaného z ethanolu 56°C.

Výbušinářské vlastnosti:
Dinitrotoluen má narozdíl od mononitrotoluenu již vlastnost výbušniny (obecně platí, že výbušné vlastnosti mají až dinitroderiváty aromatických slouč., zatímco mononitro- nejsou výbušninami).

Samotný DNT bez přídavku dalších látek je poměrně slabá a málo citlivá výbušnina. Silou se nejvíce blíží Dinitrobenzenu(DNB), ale je narozdíl od něj poměrně slabší výbušninou. Rovněž citlivost je ve srovnání s DNB mnohem nižší. V krystalickém stavu detonuje od rozbušky č.8, lisovaný nebo kapalný je téměř nemožné přimět k detonaci(100g PETN).

Trauzlův válec ..................... 210cm3
Detonační rychlost .............. 5400m/s (D max.)
t. exploze ............................. 2500°C

Z uvedených důvodů a slabé detonační schopnosti se nikdy nepoužívá jako samotná výbušnina, nemělo by to ani smysl.
Velký význam však má jako složka směsných trhavin, nejrozšířenějšími směsmi obsahující DNT jsou ammonledkové trhaviny, dynamity, vodovzdorné trhaviny a plastické trhaviny. Protože má poměrně nízkou t.t. a citlivost používá se na flegmatizaci(snižuje citlivost)vysoce citlivých výbušnin typu Pentrit, Hexogen, Oktogen aj. Časté je též použití jako plastifikátoru v plastických trhavinách typu C, Hexoplast, Plastit.

K vyvážení silně záporné kyslíkové bilance je třeba velkého množství kyslíku, kombinuje se tedy s látkami s kladnou O2 bilancí, nejčastěji s dusičnanem amonným nebo chlorečnanem draselným. Kombinace s NH4NO3 je nejvíce efektivní a vznikají známé průmyslové trhaviny označované jako Dynamony a Amonity.

Složení takovýchto trhavin je přibližně 85% NH4NO3/15% DNT. Někdy se používá směs DNT/TNT(70/30) a přídavku uhlí, Al, dichromanu, naftalenu.
Účinek takovýchto trhavin je poměrně dobrý vzhledem k nízkému obsahu nitrolátky, používají se pouze v práškovém stavu. Detonační rychlost se pohybuje kolem 4000m/s a brisance je obdobná TNT, protože jsou takovéto trhaviny levné a celkem výkonné, používají se v průmyslové demolici cihlových objektů, výkopových a lesnických pracích atd.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 eeeeeeeeee eeeeeeeeee | 13. dubna 2008 v 17:55 | Reagovat

jak to víš???

2 Autor Autor | 16. dubna 2008 v 9:55 | Reagovat

Jednak je to článek z PXD a jednak studuju chemickou školu

3 Avito321En Avito321En | E-mail | 28. září 2017 v 23:47 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Здравствуйте, дорогие друзья!</b>

Рады будем предоставить Всем вам сервис по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам нужны определенные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

как убрать номер телефона из аккаунта в авито
авито кошелек пополнить картой
как авито отвязать номер телефона от удаленного аккаунта на авито
развели на деньги на авито
заблокированный аккаунт на авито

4 AlysonGop AlysonGop | E-mail | Web | 11. října 2017 v 12:47 | Reagovat

http://buymodafinilonlineblog.bravesites.com/

5 Avito321En Avito321En | E-mail | 22. října 2017 v 10:11 | Reagovat

<b>Пополение баланса Авито (Avito) за 50%</b> | <b>Телеграмм @a1garant</b>

<b>Здравствуйте, дорогие друзья!</b>

Готовы предоставить Всем вам услуги по пополнению баланса на действующие активные аккаунты Avito (а также, совершенно новые). Если Вам требуются конкретные балансы - пишите, будем решать. Потратить можно  на турбо продажи, любые платные услуги Авито (Avito).

<b>Аккаунты не Брут. Живут долго.</b>

Процент пополнения в нашу сторону и стоимость готовых аккаунтов: <b>50% от баланса на аккаунте.</b>
Если требуется залив на ваш аккаунт, в этом случае требуются логин и пароль Вашего акка для доступа к форме оплаты, пополнения баланса.
Для постоянных клиентов гибкая система бонусов и скидок!

<b>Гарантия: </b>

<b>И, конечно же ничто не укрепляет доверие, как - Постоплата!!!</b> Вперед денег не просим...

Рады сотрудничеству!

<b>Заливы на балансы Авито</b>
________

возврат денег на avito
почему могут заблокировать аккаунт на авито
как узнать аккаунт в авито
как закрыть аккаунт в авито
пополнить авито с киви кошелька

6 BethanyQkn BethanyQkn | E-mail | Web | 26. října 2017 v 5:12 | Reagovat

https://sta.sh/01uv67cps997

7 BethanyCnv BethanyCnv | 27. října 2017 v 1:37 | Reagovat

Oh God. I don't know what to do as I have loads of work to do next week semester. Plus the university exams are nearing, it will be a disaster. I am already losing sleep maybe I should <a href=http://freegameshd.com/index.php?task=profile&id=217758>Contact</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

8 ElvaRpc ElvaRpc | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 12:32 | Reagovat

Hey guys!!!
designs and builds specialty lines of lead oxide production equipment, material handling systems, battery related process machinery, parts, and accessories for the battery, pigment, glass, and chemical industries.  http://techbasys.com offers technical application and engineering services to help the customer acheive maximum benefit from their equipment and manufacturing processes.

9 BethanyYle BethanyYle | 15. listopadu 2017 v 14:46 | Reagovat

Oh God. I don't know what to do as I have loads of work to do next week semester. Plus the university exams are nearing, it will be a torture. I am already losing sleep maybe I should <a href=http://neptune.blackplanet.com/Kolton541/message/13751322>site</a> to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

10 CanadianNam CanadianNam | E-mail | Web | 15. března 2018 v 0:46 | Reagovat

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to design my own blog and would like to know where u got this from. cheers
canadian drug stores online
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/#>canada pharmacy</a>
online pharmacy <a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/#">cialis canadian pharmacy</a>

11 TrevorZitte TrevorZitte | E-mail | Web | 16. března 2018 v 4:03 | Reagovat

continuously i used to read smaller articles that  as well clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this time.
<a href=http://genericviagracubarx.com/#>prescription free viagra in australia</a>
natural testosterone viagra
<a href="http://genericviagracubarx.com/#">generic viagra</a>

12 Darrellscevy Darrellscevy | E-mail | Web | 18. března 2018 v 20:16 | Reagovat

I believe what you composed made a bunch of sense. But, think on this, suppose you were to write a awesome title? I ain't suggesting your information is not solid., however what if you added a title that grabbed people's attention? I mean %BLOG_TITLE% is kinda boring. You ought to glance at Yahoo's home page and note how they create article headlines to get people to click. You might add a video or a pic or two to grab readers interested about everything've written. In my opinion, it might bring your posts a little bit more interesting.
<a href=http://howtobuybitcoinshelp.com/>how to buy bitcoins online</a>
<a href="http://howtobuybitcoinshelp.com/">how to buy bitcoins</a>

13 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 0:33 | Reagovat

ranitidine 150 mg

14 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 11:25 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

15 mobic meloxicam	medication mobic meloxicam medication | E-mail | Web | 23. března 2018 v 20:32 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

16 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 21:20 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

17 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-15-mg http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-15-mg | E-mail | Web | 30. března 2018 v 22:23 | Reagovat

mobic meloxicam 7 5 mg

18 canada online pharmacies canada online pharmacies | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 1:57 | Reagovat

Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Kudos

19 smettere di fumare smettere di fumare | E-mail | Web | 9. dubna 2018 v 14:50 | Reagovat

smesso di fumare in inglese

20 buy vardenafil online buy vardenafil online | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 12:40 | Reagovat

This article will help the internet people for building up new web site or even a weblog from start to end.

21 cheap 20 mg levitra cheap 20 mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 13:24 | Reagovat

I am truly keen of reading articles or reviews about creating new webpage, or even concerning Search engine optimisation.

22 levitra cost levitra cost | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 13:40 | Reagovat

I have read much on the topic of free blogging web sites, except I have no clear idea on the topic of that, can any one advise me which one is finest in support of free blogging?

23 buy levitra generic buy levitra generic | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 14:14 | Reagovat

Excellent way of describing, and pleasant post to get data on the topic of my presentation subject matter, which i am going to deliver in institution of higher education.

24 generic levitra generic levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 15:03 | Reagovat

Why YouTube video lessons are shared everywhere? I think one reason is that these are trouble-free to take embed code and paste that code somewhere you would like.

25 prezzo levitra 10mg prezzo levitra 10mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 16:57 | Reagovat

Hello, after reading this awesome article i am as well glad to share my knowledge here with colleagues.

26 buy 10 mg levitra buy 10 mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 17:14 | Reagovat

Hello, this weekend is pleasant in favor of me, because this point in time i am reading this fantastic educational post here at my home.

27 levitra coupon levitra coupon | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 19:29 | Reagovat

I every time emailed this webpage post page to all my contacts, since if like to read it after that my links will too.

28 cheap levitra 10mg cheap levitra 10mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 20:14 | Reagovat

I have read so many content regarding the blogger lovers but this piece of writing is genuinely a nice post, keep it up.

29 generic levitra generic levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 20:28 | Reagovat

If any one wants to be a successful blogger, then he/she must read this paragraph, as it carries al} methods related to that.

30 vardenafil online vardenafil online | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 23:11 | Reagovat

Hello every buddy, it’s a fantastic fun at here watching these funny YouTube movies at here, nice stuff, thanks to admin

31 buy vardenafil buy vardenafil | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 2:34 | Reagovat

Hi there Jackson, if you are a new web user afterward you have to pay a quick visit all the time this website and read the updated articles or reviews at here.

32 cheap levitra 10 mg cheap levitra 10 mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 4:59 | Reagovat

Thanks in favor of sharing such a fastidious thought, paragraph is pleasant, thats why i have read it entirely

33 vardenafil prices vardenafil prices | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 5:16 | Reagovat

What's up to every , for the reason that I am genuinely keen of reading this website’s post to be updated regularly. It consists of pleasant data.

34 vardenafil cost vardenafil cost | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 7:16 | Reagovat

Your mode of explaining all in this paragraph is genuinely good, all be capable of simply know it, Thanks a lot.

35 buy levitra buy levitra | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 9:24 | Reagovat

No one can deny from the feature of this video posted at this web page, pleasant work, keep it all the time.

36 buy vardenafil online buy vardenafil online | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 9:53 | Reagovat

I pay a quick visit every day some web pages and blogs to read content, however this webpage offers feature based posts.

37 I found it I found it | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 15:47 | Reagovat

smettere di fumare agopuntura firenze

38 here i found it here i found it | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 10:45 | Reagovat

Buy Essay Germany | Essay Writing Service in Germany

39 smettere di fumare Bub smettere di fumare Bub | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 17:00 | Reagovat

smettere di fumare

40 Buy Essay Canada Bub Buy Essay Canada Bub | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 8:41 | Reagovat

Buy Essay Canada

41 Smettere Di Fumare VelocementeBub Smettere Di Fumare VelocementeBub | E-mail | Web | 21. dubna 2018 v 17:00 | Reagovat

Smettere Di Fumare Velocemente

42 Shelbyimife Shelbyimife | E-mail | Web | 7. května 2018 v 0:51 | Reagovat

b http://mkbs.net/pharmacy/# drugs without a doctors prescription

43 buy viagra online buy viagra online | E-mail | Web | 13. září 2018 v 18:10 | Reagovat

Really it’s known as Search engine optimisation that when i search for this paragraph I found this web site at the top of all web pages in search engine.

44 viagra for sale viagra for sale | E-mail | Web | 13. září 2018 v 19:18 | Reagovat

This piece of writing about SEO provides clear idea in favor of new SEO people that how to do Search engine optimization, therefore keep it up. Fastidious work

45 online viagra online viagra | E-mail | Web | 13. září 2018 v 19:33 | Reagovat

In fact it’s known as Search engine optimisation that when i search for this piece of writing I found this web site at the top of all sites in search engine.

46 buy viagra online buy viagra online | E-mail | Web | 13. září 2018 v 22:22 | Reagovat

Hi there Jackson, if you are a new net user after that you have to pay a quick visit every day this web site and read the updated articles or reviews at here.

47 buy viagra buy viagra | E-mail | Web | 14. září 2018 v 4:37 | Reagovat

Really no matter if someone doesn’t be aware of afterward its up to other viewers that they will assist, so here it happens.

48 female viagra pills female viagra pills | E-mail | Web | 14. září 2018 v 10:37 | Reagovat

Wow, that’s what I was searching for, what a data! present here at this weblog, thanks admin of this site.

49 viagra 100 mg viagra 100 mg | E-mail | Web | 14. září 2018 v 11:21 | Reagovat

Hi there, can any body help me how to download this video tutorial from this website, I have watched and listen it at this place but desire to get it.

50 viagra coupon viagra coupon | E-mail | Web | 14. září 2018 v 13:35 | Reagovat

What a material of un-ambiguity and preserveness of precious know-how about unpredicted feelings.

51 viagra generic viagra generic | E-mail | Web | 14. září 2018 v 15:28 | Reagovat

What's up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this piece of writing i thought i could also create comment due to this sensible paragraph.

52 viagra cost viagra cost | E-mail | Web | 14. září 2018 v 18:10 | Reagovat

What a video it is! Genuinely awesome and nice quality, please upload more videos having such good quality. Thanks.

53 viagra natural viagra natural | E-mail | Web | 15. září 2018 v 0:46 | Reagovat

These are truly enormous ideas in regarding blogging. You have touched some pleasant factors here. Any way keep up wrinting.

54 cheap viagra cheap viagra | E-mail | Web | 15. září 2018 v 5:07 | Reagovat

This paragraph is pleasant and fruitful designed for all new Personal home pages related web programmers; they must read it and perform the practice.

55 cost of viagra cost of viagra | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:50 | Reagovat

Can any one tell me that is there any online course for Search engine optimisation, because I want to learn more about SEO.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama