Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Marihuana

21. března 2007 v 21:35 |  Jedy, drogy, atd.
Marihuana
Konopí seté
Jako marihuana je označována droga, která je složena z
usušených a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní části konopí setého (Cannabis
sativa
), konopí indického (Cannabis indica) případně konopí rumišního
(Cannabis ruderalis) s obsahem nad 0,3 % THC. [(-)-trans-Δ9-tetrahydrocannabinol].
Slangově, zvláště pak jejími uživateli, bývá označována
mnoha různými názvy jako tráva, ganja či hulení.
Název marihuana je počeštěná verze španělského označení marijuana,
které bylo použito i jako propagandistický prostředek boje proti pěstování a
užívání konopí. Neutrální název je konopí. Označení marijánka
je archaismus a v současné době se příliš nepoužívá.
Chemické složení
Zpravidla se obsah THC pohybuje od 0,01 % do 2 % (druh Sinsemilla
cca 10 % a více). Záleží na tom, jestli směs obsahuje pouze květy nebo i listy,
které mají malý obsah THC. Při delším skladování může marihuana zcela ztratit
obsah THC, které zdegraduje (zoxiduje) na ostatní cannabinoidy, převážně na
cannabidiol (CBD) a cannabinol (CBN), který se v konopí nevyskytuje, vzniká až
po degradačním procesu. Marihuana však neobsahuje pouze THC, existuje mnoho set
jiných cannabionidů a mnoho jich ještě nebylo objeveno. Mezi významnější patří
cannabidiol (CBD). Čím větší procento CBD marihuana obsahuje, tím se zvětšuje
stav tzv. "zakmenělosti" (angl. stoned) po intoxikaci. Oproti tomu
THC způsobuje tzv. high, stav kdy je člověk v rauši, ale necítí únavu a naopak
se cítí odpočatý a plný energie.
Mezi další významné látky patří tetrahydrocannabivarin
(THCV) a cannabichromem (CBC). U těchto látek však nebyl dokázán vliv na
člověka. Tyto látky jsou součástí THC a CBD a jejich působení
"umocňují". Nejvyšší naměřená hodnota byla u jedné z kytek odrůdy
Neville´s Haze (druh: konopí seté), a to 32 %. Obecně je však na THC
potentnější konopí indické.
Vzhled a vlastnosti
Marihuana pocházející z mírného podnebného pásma je po
sklizni zelená, během sušení dostane barvu zelenou či tmavě zelenou;
zažloutnutí marihuany způsobuje sušení na slunečním světle. Květenství a plod
rostliny obsahuje velice málo pryskyřice, a proto je nelze slisovat do tabulek.
Evropská marihuana obsahuje více listů než severoamerická, která je složena
hlavně z plodících a kvetoucích konečků větví. Chemické složení evropské
marihuany je mimořádně pestré, protože se zasévají semena pocházející z různých
zeměpisných oblastí, jejichž výsledkem je marihuana různé kvality.
Severoafrická marihuana je světle zelená, případně žlutá, je to nadrobno
nasekaná rostlinná drť, která neobsahuje semena a stonkové části. Západoafrická
a karibská marihuana je po sklizni zelená, během sušení však zhnědne. Je dobře
lisovatelná díky vysokému obsahu pryskyřičných látek. Při zpracování se
plodnaté a květnaté části rostliny rozdrtí, avšak semena - tmavohnědé barvy -
jdou rozpoznat. Karibské přípravky jsou obvykle horší kvality, protože obsahují
hodně stonkových částí. Středoafrická marihuana je podobná západoafrické. Jihoafrická
marihuana je blíž k evropským produktům, jak z hlediska barvy, tak i z hlediska
většího obsahu listů.
V Jižní Americe se vyrábí marihuana podobná karibské, tedy
horší kvality, obsahující více vláknitých částí a méně pryskyřice.
Indická marihuana má tři běžné typy:
jedna z nich je hnědé barvy, je hodně lepkavá a je vyrobena
z kvetoucích a plodnatých konců větví,
druhá je pak tmavě hnědá nebo tmavě zelená látka podobná té
jihoafrické,
třetí typ je zelený, složený hlavně z listů.
Zvláštní je marihuanový přípravek vyráběný v jihovýchodní
Asii z kvetoucích a plodnatých konečků větví, který se suší ve formě tyčinek
zabalených do bambusových listů. Tyto asi 8 cm dlouhé tyčinky vážící zhruba 2 g jsou na černém trhu známy
pod názvem Buddhova hůl (Buddha-stick).
Užívání
Smotaná cigareta marihuany (také joint, špek, brčko, …)
Obvykle se plní čistá nebo smíchaná s tabákem do cigaret,
dýmek, či vodních dýmek a kouř a hořící látky se vdechuje. V Indii se marihuana
(ganja) smíchaná s tabákem žvýká. Rovněž se může jíst (přidává se do
koláčků) nebo se přepustí s máslem či olejem (marijánkové máslo). V Česku je
velice populární mléko, které se několik hodin vaří s méně hodnotnými částmi
rostliny.
Dávkování je značně individuální záležitostí, je velmi
závislé na citlivosti jedince.
Joint je cigareta obsahující sušenou marihuanu s tabákem
nebo bez tabáku, který funguje jako katalyzátor (pomáhá hoření; marihuana
nedoutná).Množství marihuany v jointu se pohybuje podle zkušenosti, chuti a
počtu kuřáků. Název pochází ze skutečnosti, že cigareta je sdílena několika
kuřáky mezi sebou. Další názvy ve slangu: brko, špek, raketa, žilka,
spliff, josh, korneto, markev, larva
.
Blunt je marihuanový "doutník", kdy se místo
papírku použije list tabáku, zpravidla z vysypaného doutníku. Tento způsob
kouření je rozšíření hlavně v USA, odkud se začal v poslední době šířit do
evropy. V současné době je i u nás možné koupit předpřipravené tabákové listy,
do kterých je možné ubalit ihned bez obtížného vysypávání doutníku. Blunt se
zpravidla balí čistý, jako podpora hoření tady slouží tabákový list.
Bong je přenosná jednoduchá vodní dýmka. Při kouření je
marihuana uložena v kotlíku a prochází přes vodní lázeň, takže se kouř ochladí
a ve vodě zůstane podstatná část nečistot, takže je kouření méně škodlívé.
Velikosti bongů se pohybují od malých kapesních modelů a až po velké metrové
obry. Některé bongy jsou navíc u náústku zúžené, takže je do nich možné vložit
led, aby se kouř ještě více ochladil.
Účinky
Účinky v případě kouření se dostavují po 10-30 minutách a
účinek může přetrvávat 2-3 hodiny. Nízké dávky vedou k navození klidu a
vzrůstajícího pocitu dobré pohody, doprovázené jakýmsi stavem zasněného
uvolňování, pocitem hladu, zejména chuti na sladké. Změny ve smyslovém vnímání,
živější vnímání zrakových, sluchových, čichových, hmatových a chuťových vjemů
mohou být doprovázeny pronikavými změnami ve způsobu myšlení a jeho
vyjadřování. Velmi se prohlubuje i prožitek z hudby. Při vyšších dávkách
nastupuje takzvaná "vysmátost", kdy se uživatel směje všemu a sám
vlastně neví proč. Někdy tyto záchvaty mohou trvat i desítky minut a nedají se
zastavit. Po stavu euforie nastává stav, kdy člověk nemyslí vůbec na nic a jen
kouká do prázdna nebo se mu chce spát. Uživatelé tento stav popisují jako
velice příjemnou relaxaci. V případě že se marihuana jí, nastupuje účinek
později (hodina i více) a efekt trvá déle (dvanáct hodin i více). U
dlouhodobých uživatelů je stav poklidnější a mizí vysmátost.
Kromě rekreačního užívání je konopí často využíváno i pro
své terapeutické efekty, které zahrnují zmírnění subjektivně nepříjemných
symptomů u řady onemocnění nebo zmírnění vedlejších účinků řady léčiv. Mezi
nepříjemné symptomy, které jsou různé konopné preparáty schopny zmírnit, patří
nechutenství, deprese, křeče, bolesti kloubů, alergie a některé psychotické
stavy. Odstranění nepříjemných symptomů je subjektivní pocit, který ještě
nemusí automaticky znamenat odstranění příčiny zdravotních problémů - proto je
tento způsob využití uveden odděleně od sekce zabývající se využitím konopí v
oficiální medicíně.
U některých lidí droga vyvolává pouze slabý účinek,
popřípadě ho nevyvolává vůbec. Kouření zvyšuje riziko bronchitidy a jiných
plicních onemocnění. Pravidelní uživatelé bývají apatičtí a letargičtí,
zanedbávají svou práci i osobní vztahy. Nebylo zatím jednoznačně prokázano, zda
výskyt psychických poruch - např. paranoie - souvisí bezprostředně s užíváním
konopí, nebo naopak zda jedinci se sklony k psychickým poruchám vyhledávají
konopí kvůli možným psychoterapeutickým účinkům. Zvyšuje a následně snižuje
krevní tlak a zvyšuje tepovou frekvenci srdce. Existuje teorie, podle kterých u
mužů snižuje plodnost, ale ta není všeobecně přijímána. Metabolické produkty
rozkladu účinných látek obsažených v konopí se z těla vylučují jen velmi
pomalu, mají tendenci se ukládat v tukové tkáni. Uživatelé mají často zarudlé
oči. Dosud není znám případ smrti z předávkování.
Návykovost
U marihuany byla dokumentována pouze návykovost psychická -
znamená to, že si konzument nemůže vybudovat návyk jako např. u cigaret, kdy se
při dlouhodobé abstitenci objevují fyziologické příznaky (svalové tiky,
nervozita a další). Psychický návyk se projeví jen tím, že závislý má chuť na
jointa. Tato závislost jde většinou lehce přemoci vůlí. Zatím nebyl nalezen případ
předávkování vedoucího ke smrti nebo trvalému zdravotnímu poškození: pocitu že
máte dost
se totiž dá předejít tím, že prostě přestanete kouřit. Vyšší
riziko předávkování hrozí u perorální aplikace, kde celková tělem přijatá dávka
účinné látky vyžaduje delší dobu k zapůsobení, působí silněji než stejné
množství inhalované a poté co se psychoaktivní účinky požitých konopných
produktů dostaví už je nelze žádným jednoduchým způsobem zastavit, a je nuté
počkat i několik hodin, než odezní. Není ale znám případ, kdy by předávkování
produkty z konopí požitými v potravě způsobilo smrt nebo mělo trvalé zdravotní
následky.
Interakce
Zvyšuje riziko sedace s jinými léky, které mají sedativní
účinky na centrální nervový systém. Patří mezi ně anxiolytika, hypnotika,
celková anestetika, narkotická analgetika, neuroleptika, tricyklická
antidepresiva, antihistaminika, alkohol.
Prokazatelnost v organismu
Po vykouření jedné cigarety lze prokázat 40-50 % metabolitů
THC v buněčných membránách po 4-8 dnech, 10-20 % drogy po 30 dnech a 1 %
dokonce po 48-138 dnech. Při pravidelnějším užívání se neaktivní metabolity THC
hromadí v organismu.
Využití v medicíně
Uvažuje se o terapeutickém využití kanabinoidů jako
antiemetik (léky proti zvracení). Byly vyvinuty látky bez euforizujících a
halucinogenních účinků dronabinol a nabilon. U nás nejsou registrovány. Další
možné indikace jsou glaukom - ke snížení nitroočního tlaku, ke zvýšení chuti k
jídlu a úlevě od bolesti u onkologických pacientů, v terminálním stádiu AIDS
nebo při roztroušené skleróze. Uvažuje se i o využití konopí při léčbě depresí.
Použití kanabinoidů jako antiemetik je nejblíže realizaci. Zatím není moc
objektivních studií, jelikož marihuana je silně zpolitizovaná a lidé jsou často
rozděleni na příznivce, kteří žádná rizika nevidí (nechtějí vidět) a odpůrce,
kteří jsou silně proti kouření marihuany a neuznávají jiný názor.
	
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama