Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Maturitní otázky-15

2. března 2007 v 9:09 |  Maturitní otázky z chemie
15. KARBONYLOVÉ SLOUČENINY
- aldehydy - názvosloví, příprava, reakce, vlastnosti, použití, představitelé
- ketony - názvosloví, příprava, reakce, vlastnosti, použití, představitelé
- chinony - názvosloví, příprava, reakce, vlastnosti, použití, představitelé
- kyselina uhličitá a její deriváty

Karbonylové sloučeniny

Ø karbonylové sloučeniny obsahují dvojvaznou karbonylovou skupinu
Ø vzhledem k větší elektronegativitě kyslíku je karbonylová skupina polární, na uhlíkovém atomu je částečný kladný náboj, na kyslíkovém atomu částečný záporný n.
karbonylová skupina
Ø toto elektronové rozdělení umožňuje jak nukleofilní, tak i elektrofilní adice na karbonylu
Ø kromě toho působí karbonylová skupina na vodíkové atomy vázané na sousedícím atomu uhlíku tak, že silně zvyšuje jejich kyselost a tím umožňuje i jejich snadné odštěpení působením bází
Ø aldehydy - mají ke karbonylové skupině vázaný uhlovodíkový zbytek a atom vodíku, výjimkou je formaldehyd, který má ke karbonylové skupině vázané dva atomy vodíku
Ø ketony - mají na karbonylové skupině dva uhlovodíkové zbytky, jsou méně reaktivní než aldehydy
aldehyd keton
Ø aldehydy se snadno oxidují na karboxylové kyseliny, ketony nikoli, redukcí poskytují aldehydy primární alkoholy a ketony sekundární alkoholy
Ø oxidace aldehydů účinkem Tollensova nebo Fehlingova činidla se užívá k jejich důkazu, v pozitivním případě se vyredukuje stříbrné zrcátko nebo červený Cu2O
Ø methylketony - jodem se v alkalickém prostředí oxidují na karboxylové kyseliny a na žlutý krystalický jodoform - jodoformová reakce:
RCOCH3 + 3 I2 + 4 NaOH RCOONa + CHI3 + 3 NaI + 3 H2O
methylketon sodná sůl jodoform
karbox. kyseliny
Ø jodoformová reakce se užívá k důkaz methylketonů a ethanolu, ethanol se za daných podmínek oxiduje na acetaldehyd, který též dává pozitivní jodoformovou reakci, methanol reaguje negativně
Ø významnými reakcemi karbonylových sloučenin jsou nukleofilní adice některých kyslíkatých, dusíkatých a sirných sloučenin a adice sloučenin Grignardových
Ø formaldehyd, methanal CH2O - štiplavý plyn s dezinfekčními účinky, dobře rozpustný ve vodě (40 % roztok - formalín), formaldehyd se vyrábí katalytickou oxidací nebo dehydrogenací methanolu, je surovinou pro výrobu řady plastů, polymeruje se na polyoxymethylen
Ø acetaldehyd, ethanal CH3CHO - ostře páchnoucí, velmi těkavá kapalina rychle polymerující na paraldehyd (CH3CHO)3, vyrábí se oxidací ethanolu, nižších alkanů, ethylenu nebo hydratací acetylenu, slouží k výrobě kyseliny octové, 1-butanolu atd.
Ø benzaldehyd C6H5CHO (l) - voní po hořkých mandlích, vyrábí se oxidací toluenu a je surovinou při syntézách aromatických sloučenin, na vzduchu se rychle oxiduje na kys. benzoovou
Ø aceton, dimethylketon, propanon CH3COCH3 - kapalina o t. v. 56 °C, neomezeně mísitelná s vodou, je výborným, ale jedovatým laboratorním i průmyslovým rozpouštědlem, jeho páry se vzduchem po zapálení vybuchují, vyrábí se oxidací 2-propanolu nebo spolu s fenolem z kumenu
Ø cyklohexanon C6H10O (l) - získává se společně s cyklohexanolem oxidací cyklohexanu, vyrábí se z něho látky významné pro průmyslovou produkci syntetických vláken - kyselina adipová

Deriváty kyseliny uhličité

Ø volnou kyselinu nelze připravit, mnohé její deriváty (estery, fosgen, močovina) jsou však stálé a mají velký praktický význam
Ø fosgen, dichlorid kyseliny uhličité - velmi reaktivní plyn rychle se hydrolyzující na oxid uhličitý a chlorovodík, v 1. sv. válce byl používán jako bojová chemická látka, s ethanolem tvoří diethylkarbonát, s amoniakem močovinu
Ø močovina, diamid kyseliny uhličité (s) - vyrábí se z CO2 a NH3, používá se k výrobě plastů, jako přísada do krmiva skotu a jako hnojivo, je též surovinou k výrobě některých léčiv, je odpadním produktem metabolismu savců - obsažena v moči
Ø diethylkarbonát, diethylester kyseliny uhličité (l) - příjemně vonící kapalina užívaná v chemické syntéze
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama