Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Maturitní otázky-5

2. března 2007 v 8:43 |  Maturitní otázky z chemie
5. REDOXNÍ REAKCE
- oxidace a redukce
- standardní potenciál
- druhy elektrod
- elektrolýza - Faradayovy zákony
- aplikace - potenciometrie, akumulátory

Redukčně oxidační (redukční) rovnováhy

Ø Zn(s) + Cu2+(aq) Cu(s) + Zn2+(aq)
Ø redoxní rovnováhy se ustavují v soustavách, ve kterých probíhají redoxní reakce
Ø oxidace - reakce, při níž reaktant předává svůj elektron
Ø redukce - reakce, při níž reaktant přijímá elektron
Ø redoxní systém - dvojice jednoho prvku s různými ox. čísly, např.: Zn2+/Zn
Ø redukovaná forma (Zn) při reakci předá svůj elektron (Zn - 2e-) a zoxiduje se na oxidovanou formu (Zn2+)
Ø oxidovaná forma (Cu) přijme elektron (Cu + 2e-) a zredukuje se (Cu2-)
Ø v redoxních soustavách reaguje vždy redukovaná složka jednoho redoxního systému s oxidovanou složkou druhého systému a naopak

Oxidační a redukční vlastnosti látek, standardní elektrodový potenciál

Ø oxidační činidlo (oxidant) - látka oxidující jiné látky tím, že od nich přijímá elektrony a sama se redukuje, je akceptorem elektronů
Ø redukční činidlo (reduktant) - látka redukující jiné látky tím, že jim předává elektrony a sama se oxiduje, je donorem elektronů
Ø táž látka může být v jedné redoxní reakci ox. činidlem, v jiné redukčním činidlem (Br)
Ø na jedné elektrodě - katodě, dochází pouze k redukci reaktantů (katoda je donorem elektronů) a na druhé - anodě, pouze k oxidaci reaktantů (anoda je akceptorem el.)
Ø každou z elektrod lze charakterizovat elektrodovým potenciálem Eox/red, který je dán rovnovážným napětím galvanického článku sestaveného z této elektrody a standardní vodíkové elektrody - vodík byl zvolen jako prvek s nulovým potenciálem
Ø je-li pro danou elektrodu poměr [Ox]/[Red] jednotkový, je elektroda ve standardním stavu a její elektrodový potenciál je standardní E°ox/red
Ø nejvíce negativní potenciály mají alkalické kovy, ušlechtilé kovy nejvíce pozitivní
Ø čím je E° negativnější, tím má kov větší schopnost uvolňovat elektrony a přecházet do roztoku, má schopnost ve vodném prostředí redukovat ionty kovu s pozitivnější hodnotou E° (např. Zn + Cu2+ Cu + Zn2+), elektrony vždy půjdou k elektrodě s vyšším potenciálem
Ø neušlechtilé kovy - vytěsňují ušlechtilé z roztoků jejich solí, mají záporný potenciál, rozpouští se v kyselinách, je to způsobeno jejich vyšší reaktivností
Ø ušlechtilé kovy - nerozpustné v kyselinách, mají kladný potenciál
Řada reaktivnosti kovů: Li K Ca Na Mg Al Zn Fe H Cu Ag Au Pt
neušlechtilé kovy ušlechtilé kovy
Ø každý kov vytěsní z roztoku všechny kovy napravo od něj, každý kov bude vytěsněn kovem nalevo od něj

Zákony elektrolýzy

Ø chemická reakce je zdrojem elektrického proudu protékajícího vodičem (galvanický článek - (Galvani, Volta)
Ø množství vyloučené látky závisí na velikosti protékajícího proudu, náboj 1 molu elektronů = 96 500 C
na katodě dochází vždy k redukci částic, na anodě k oxidaci - katoda je vždy kladným pólem a anoda záporným pólem článku
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama