Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Maturitní otázky-6

2. března 2007 v 8:44 |  Maturitní otázky z chemie
6. ACIDOBAZICKÉ REAKCE
- definice kyselin a zásad, disociační konstanta kyselin
- pH kyselin, zásad, solí, neutralizace

Elektrolyt, disociace, ionizace

Ø elektrolyt - látka, která se při tavení nebo při rozpuštění rozpadají (štěpí, disociují, ionizují) - tento děj se nazývá disociace elektrolytu (elektrolytická disociace)
Ø silné elektrolyty, které jsou v pevné fázi ve formě iontových krystalů (NaCl, KOH,…) jsou v roztoku disociovány úplně
Ø slabé elektrolyty - jejich molekuly mají velmi polární kovalentní vazbu, mohou být v roztoku úplně jako ionty, zpravidla jsou však přítomny převážně jako elektroneutrální molekuly a jen v malé části jako ionty

Protolytické rovnováhy

Ø ustavují se v soustavách, kde při reakci dochází k odevzdání a přijímání protonů

Brǿnstedova teorie kyselin a zásad

Ø kyselina - látka schopná předávat proton jiné látce, je donor protonu
Ø zásada - látka schopná od jiné látky proton přijímat, je akceptor protonu
Ø při protolytické reakci předá kyselina svůj proton a stane se z ní zásada: kyselina - H+ zásada
Ø ze zásady se přijmutím protonu stane kyselina: zásada + H+ kyselina
Ø každá z těchto dvojic lišících se o proton se nazývá konjugovaný pár (protolytický systém) - např.: CH3COOH / CH3COO-
Ø při protolytické reakci reaguje vždy kyselina jednoho protolytického systému se zásadou druhého protolytického systému
Ø táž látka může být v jedné reakci kyselinou a v jiné zásadou (např. kys. octová)

Jiné teorie kyselin a zásad

Ø Arrheniova teorie - definuje kyseliny jako látky schopné odštěpit proton H+ a zásady jako látky schopné odštěpit hydroxidový ion OH-
Ø Rozpouštědlová teorie - definuje kyseliny jako látky, při jejichž reakci s rozpouštědlem se v roztoku zvětšuje koncentrace kationtů rozpouštědla, zásady jako látky, při jejichž reakci s rozpouštědlem se v roztoku zvětšuje koncentrace aniontů rozpouštědla
Ø Lewisova teorie kyselin a zásad - vychází ze známé elektronové struktury látek a definuje kyseliny a zásady takto:
Kyselina - látka s volným (vakantním) orbitalem, který může zaplnit společným sdílením volného elektronového páru jiné látky, kyseliny jsou tedy akceptorem elektronového páru (např. BCl3, AlCl3,…)
Zásada - látka s volným elektronovým párem, který může sdílet s jinou látkou, zásady jsou tedy donory elektronového páru (např.: NH3, H2O)
Ø Lewisovy zásady jsou shodné se zásadami Brǿnstedovými, neboť látka, která je donorem elektronového páru, může být současně akceptorem protonu

Disociace kyselin a zásad

Ø Elektrolytická disociace kyseliny ve vodě vede k ustavení protolytické rovnováhy, kterou lze charakterizovat rovnovážnou konstantou KC
Ø ve vodném roztoku je však voda vzhledem ke kyselině vždy v nadbytku a její koncentraci můžeme vyjádřit novou konstantou KA - disociační konstanta kyseliny
Ø např. pro disociaci kys. octové ve vodě: CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+ platí:
Ø Elektrolytická disociace zásada ve vodě vede k ustavení protolytické rovnováhy, kterou lze charakterizovat rovnovážnou konstantou KC nebo disociační konstantou zásady KB
Ø např. pro disociaci amoniaku ve vodě: NH3 + H2O NH4+ + OH- platí:
Ø hodnoty disociačních konstant slouží i jako měřítko pro třídění kyselin a zásad na silné, středně silné a slabé:
kyseliny (KA) nebo zásady (KB)
silné KA nebo KB > 10-2
středně silné KA nebo KB 10-2 až 10-4
slabé KA nebo KB < 10-4

Disociační stupeň

Ø k vyjádření množství molekul, kt. v roztoku disociují, se používá disociační stupeň α
Ø je obdobou stupně konverze a udává tu část molekul, které se z každého molu elektrolytu rozštěpí na ionty
Ø pro disociační stupeň platí: α =

Disociace vody a pH

Ø voda je amfoterní rozpouštědlo (může se chovat jako zásada i jako kyselina)
Ø některé molekuly vody fungují jako kyseliny, jiné jako zásady
Ø pro disociaci neboli autoprotolýzu vody lze odvodit rovnovážnou konstantu KC:
Ø při disociaci vody připadá při 25°C na dvojici iontů H3O+ a OH- asi 555 mil nedisociovaných molekul vody - jejich koncentraci proto můžeme pokládat za konstantní a odvodit novou konstantu KV, která byla nazvána iontový součin vody:
KV= [H3O+]r [OH-]r
Ø pro 25°C má hodnotu KV= 1 . 10-14, to neplatí i pro vodné roztoky
Ø stupnice pH = záporný logaritmus koncentrace iontů H3O+: pH = - log [H3O+]
Ø podle hodnot pH můžeme roztoky rozdělit na:
neutrální [H3O+] = [OH-] pH = 7
kyselé [H3O+] > [OH-] pH < 7
zásadité [H3O+] < [OH-] pH > 7

Neutralizace, hydrolýza solí

Ø při reakci vodného roztoku kyseliny s vodným roztokem hydroxidu dochází ke spojování převážné většiny iontů H3O+ a OH- na neutrální molekuly vody: H3O+(aq) + OH-(aq) 2 H2O(l) - proto byly tyto reakce nazvány neutralizace
Ø vedlejším produktem neutralizace je roztok soli: HCl(aq) + NaOH(aq) H2O(l) + NaCl(l)
Ø některé ionty soli v daném rozpouštědle (ve vodě) vystupovat jako kyseliny nebo zásady, při reakci těchto iontů s vodou vznikají samostatné ionty H3O+ nebo OH-, které způsobí, že vodný roztok soli může být neutrální, kyselý nebo zásaditý
Ø protolytická reakce iontů soli s vodou se nazývá hydrolýza soli
mohou nastat tyto případy:
a) roztok soli se silně kyselým kationtem, obsahující anion, který s vodou nereaguje (např. NH4Cl), reaguje kysele: NH4 + H2O H3O+ + NH3
b) roztok soli se silně zásaditým aniontem, obsahující kation, který s vodou nereaguje (např. octan sodný - CH3COONa), reaguje zásaditě: H2O + CH3COO- CH3COOH + OH-
c) roztok soli se silně kyselým kationtem a silně zásaditým aniontem (např. octan amonný - CH3COONH4) reaguje neutrálně, probíhají současně dvě protolytické reakce: NH4+ + H2O H3O+ + NH3 a H2O + CH3COO- CH3COOH + OH-
d) roztok soli s kationtem a aniontem, které s vodou nereagují (např. NaCl, KNO3, Na2SO4) hydrolýze nepodléhá - vodný roztok je neutrální
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 já | 10. prosince 2007 v 15:21 | Reagovat

výborně zvolený barvy.....je to fakt na prd...

2 Lůca Lůca | 20. ledna 2008 v 13:28 | Reagovat

barvy sice nic moc....ale jinak super! moc mi to pomohlo.Díkec

3 Autor Autor | 21. ledna 2008 v 18:19 | Reagovat

když tak si to zkopírujte a wordu a tam si změňte barvu, mě se to už dělat nechce

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama