Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Nitromočovina

1. března 2007 v 12:31 |  Pyrotechnika
Dusičnan močoviny neboli nitrát močoviny je velmi snadno vyrobitelnou a také brizantní trhavinou. Velmi často bývá použit v amatérských bombách pro trhání zdiva, trhání stromů, jen tak pro zábavu…, ale také pro teroristické akce.
Jistě jste už slyšeli o Oklahoma City v souvislosti s teroristickým útokem, právě zde byla použita bomba na bázi nitrátu močoviny s dusičnanem amonným a naftou (podle zkušebních testů má tato směs nesrovnatelně vyšší citlivost i při použití granulovaného NH4NO3, stejné kvality jako v běžné DAP trhavině. Raději nebudu zacházet do podrobností, co kdyby si nějaký šílenec chtěl připravit 200-500kg trhaviny a odpálit ji :-))

Dusičnan močoviny je při respektování všech základních pravidel jednou z nejbezpečnějších výbušnin, které si může připravit (bohužel) i nezkušený amatér.

Pracovní postup :
1. Připravíme roztok z 30 g močoviny rozpuštěním v 40-50 ml vody, získaný roztok ohřejeme na 60°C. Do jiné kádinky odměříme 45-48 ml kyseliny dusičné (65 %ní) a zahřejeme ji na vodní lázni na 50-60°C.
2. Teplý roztok močoviny přilijeme najednou k zahřáté kyselině. Po krátké chvíli se vyloučí bezbarvé krystalky dusičnanu močoviny. Jakmile začnou vznikat krystaly, ponoříme kádinku s celou směsí do lázně se studenou vodou, teplotu necháme klesnout na 5-20°C a produkt odfiltrujeme.
3. Zfiltrovaný produkt promyjeme 30ml ledové vody teploty 0-5°C. Promývat musíme velmi rychle, protože dusičnan je ve vodě velmi rozpustný a rychle se tak rozpuštěním snižuje výtěžek. Vhodné je použít Buchnerovu nálevku. Nakonec dusičnan močoviny rychle propláchneme 15ml toluenu, který nalijeme v jediné dávce na produkt v nálevce. Toluen pro svou nižší hustotu a nerozpustnost ve vodě vytlačuje vlhkost z krystalů.
4. Po promytí rozprostřeme dusičnan v tenké vrstvě a za teploty do 40°C necháme volně vyschnout. Pokud suchý produkt je znatelně cítit po kyselině dusičné a při nasypání na papír zůstávají po něm žluté skvrny, musí se znovu promýt ledovým 20%ním roztokem ethanolu.

Fyzikální a chemické vlastnosti :
Bezbarvé krystalky o teplotě tání 158,6°C.Taje za rozkladu.
Dobře rozpustný ve vodě při běžné teplotě, za chladu málo rozpustný.
Oproti jiným výbušninám je méně stabilní a ve vlhku se začíná brzy rozkládat. Rozklad však bývá vždy pozvolný a nehrozí nebezpečí samovznícení. Suchý se může skladovat beze změn přibl. 36 měsíců.
Připravený podle tohoto návodu obsahuje vždy určité procento kyselosti, k odstranění kyselin by bylo nutné použít složitějších extrakčních metod. Proto jej neskladujte s kovy(koroze a rozklad dusičnanu).
Z dusičnanu močoviny lze velmi snadno připravit Nitromočovina. Tato výbušnina je lehce účinnější než TNT. Jedinou nevýhodou je velká spotřeba kyseliny sírové :

60 ml konc. kyseliny sírové chladíme v lázni z 1 dílu ledu a 1 dílu NaCl a pomalu, po částech přidáváme 20g dusičnanu močoviny tak rychle, abychom stačili reakční směs chladit pod 0° C. Nakonec mícháme směsí asi půl hodiny. Obsah nádoby vlijeme na 300 g ledu a vyloučenou nitromočovinu oddělíme, promyjeme ledovou vodou a vymačkáním zbavíme matečného louhu. Vysušíme na filtračním papíru při t. do 35° C.

Výbušné vlastnosti nitrátu močoviny a nitromočoviny:
Dusičnan močoviny :
Explosivní síla dusičnanu je rovna
90% TNT.
Výkon v Trauzlově Pb válci :
260-270 cm3 (TNT 290 cm3) .

Co se týče brisance a detonační rychlosti, nejsou známy přesnější údaje, nicméně na základě testování jsme zjistili
brizanci cca 70 % TNT a detonační r. cca 75% TNT při stejných hustotách.

Protože se látka vlhkem rozkládá, nenašla tedy uplatnění ve vojenství a průmyslu. Krátkou dobu se používala v 1.sv.válce na plnění granátů. Směsi s dusičnanem amonným jsou silné trhaviny na úrovni vojenských Ammatolů.
Dusičnan močoviny lze přivést k detonaci rozbuškou č.8 jen za předpokladu dokonale suchého produktu ve formě malých krystalů, které se dodatečně musí rozetřít. V uzavřeném prostoru (test v ocelové trubici) a za uvedených podmínek nedetonuje od rozbušky celá nálož, zpravidla se jedná jen o částečnou detonaci a zbytek dusičnanu je rozmetán. Výbuch je charakteristický svým oranžovým zábleskem. Stykem s plamenem se jen obtížně zapaluje a rychle uhasíná.


Nitromočovina :
Je silnější výbušninou než TNT (asi
105%TNT), ovšem jen, co se týče výdutě v trauzlově testu.
Trauzlův válec =
295-310 cm3. Citlivost uvádí mnoho autorů obdobnou TNT.

Tvoří soli, které jsou citlivější, ale nemají vlastnosti iniciátorů. Není proto vhodné vystavit nitromočovinu styku s K, Ag, Hg, NH4 solemi (nepromývejte nitromočovinu alkalickými roztoky, jen čistou vodou).
Stabilita je zhruba stejná jako u dusičnanu. Zahříváním nad 60° C se začíná pozvolna rozkládat.
Nitromočovina je poměrně málo citlivá k iniciaci, mnohem méně než tritol. K dokonalé detonaci je nutné použít silný uzávěr a průměr větší 30mm.

Použití:
Suchý dusičnan i nitromočovina lze v čistém stavu přimět k detonaci rozbuškou č.8. Detonace však není úplná, zvláště u dusičnanu močoviny.
Kombinace dusičnanu močoviny(nebo nitromočoviny) s bezvodým dusičnanem amonným je mnohem citlivější a detonuje i rozbuškou č.6. Příkladem může být směs 40% dusičnanu močoviny a 60% NH4NO3, která je ekvivalentem vojenského Ammatolu 60/40. Tvrdé krystaly dusičnanu amonného výrazně zvyšují citlivost k detonaci až na úroveň citlivost průmyslových trhavin typu amonitů (u nás Permonex, Karpatit).
Tuto výbušnou směs však z pochopitelných důvodů nelze použít jako taveniny, takže se připravuje v práškovitém stavu a následně lisuje do hustoty 1,35 g/cm3. Průmyslově se tato směs nepoužívá (několikrát použita na začátku století k trhacím pracím), byla jen předmětem studií citlivosti nitrátu a nitromočoviny a jeho směsí. Tato směs se výkonem vyrovná 30-40%-nímu Dynamitu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama