Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Nobelova cena

25. března 2007 v 12:50 |  Nobelova cena za chemii

1901Jacobus Henricus van´t Hoff (Nizozemí) - Studium zákonů chemické kinetiky a osmotického tlaku
1902Emil Fischer (Německo) - Organické syntézy, především cukrů a purinových bází
1903Svante Arhenius (Švédsko) - Elektrolytická teorie iontové disociace
1904William Ramsay (Velká Británie) - Objevení prvků He, Kr, Ne, Xe
1905Adolf von Baeyer (Německo) - Vývoj organických barviv včetně indiga a studium aromatických sloučenin
1906Henri Moissan (Francie) - Objev fluoru a vývoj elektrické pece
1907Eduard Buchner (Německo) - Výzkumy v oboru biochemie - kvasné procesy
1908Ernest Rutherford (Nový Zéland) - Studium alfa částic, radioaktivní rozpad a chemie radioaktivních látek
1909Wilhelm Ostwald (Německo) - Studium chemických reakcí a katalyzátorů
1910Otto Wallach (Německo) - Studium alicyklických sloučenin
1911Marie Curie (Francie) - Objev prvků Ra a Po
1912Victor Grignard a Paul Sabatier (Francie) - Studium organických syntéz
1913Alfred Werner (Švýcarsko) - Studium chemické vazby
1914Theodore Richards (USA) - Určení přesných atomových hmotností mnoha prvků
1915Richard Willstätter (Německo) - Studium chlorofylu a barviv v něm obsažených
1916cena neudělena
1917cena neudělena
1918Fritz Haber (Německo) - Vývoj technologie průmyslové výroby amoniaku
1919cena neudělena
1920
Walther Nernst (Německo) - Studium tepelných změn při chemických reakcích
1921Frederick Soddy (Velká Británie) - Studium izotopů
1922Francis Aston (Velká Británie) - Hmotnostní spektroskopie a objevení izotopů mnoha radioaktivních prvků
1923Fritz Pregl (Rakousko) - Vývoj mikroanalytických metod pro analýzu organických látek
1924cena neudělena
1925Richard Zsigmondy (Německo) - Studium koloidních roztoků
1926Theodore Svedberg (Švédsko) - Disperzní systémy
1927Heinrich Otto Wieland (Německo) - Studium složení žlučových kyselin a příbuzných látek
1928Adolf Windaus (Německo) - Studium steroidů, především sterolů a jejich vztahů k vitamínům
1929Arthur Harden (Velká Británie) a Hans von Euler - Chelpin (Německo - Švédsko) - Studium enzymů a kvašení
1930Hans Fischer (Německo) - Studium struktury hemoglobinu a chlorofylu
1931Carl Bosch a Friedrich Bergius (Německo) - Syntéza amoniaku a hydrogenace uhlí
1932Irwing Langmuir (USA) - Výzkum chemie povrchů látek
1933cena neudělena
1934Harold Urey (USA) - Objev těžkého vodíku (deuterium)
1935Fréderick a Iréne Joliot - Curie (Francie) - Syntéza nových radioaktivních izotopů
1936Peter Debye (Nizozemí) - Studium dipólových momentů a rozptylu elektronů a rentgenova záření v plynech
1937Walter Haworth (Velká Británie) a Paul Karrer (Švýcarsko) - Výzkum vitamínů
1938Richard Kühn (Německo) - Výzkum vitaminů a karotenoidů
1939Adolf Butenandt (Německo) a Leopold Ruzicka (Švýcarsko) - Studium pohlavních hormonů a polymethylenů
1940
cena neudělena
1941cena neudělena
1942cena neudělena
1943Györy von Hevesy (Maďarsko - Švédsko) - Použití radioaktivních izotopů pro zkoumání podstaty chemických procesů
1944Otto Hahn (Německo) - Objevy v jaderném štěpení těžkých kovů
1945Arturri Virtanen (Finsko) - Studie v oboru zemědělské biochemie a konzervace potravin
1946James Sumner, Wendell Stanley a John Northrop (USA) - Příprava čistých enzymů a jejich krystalizace
1947Robert Robinson (Velká Británie) - Výzkumy v biochemii rostlin, především studium alkaloidů
1948Arne Tiselius (Švédsko) - Studium sérových bílkovin, elekroforézní a adsorpční analýza
1949William Giaque (USA) - Kryogenické studie a chemická termodynamika
1950Otto Diels a Kurt Adler (Německo) - Organické syntézy
1951Edwin Mc Millan a Glenn Seaborg (USA) - Objevy v oblasti chemie transuranů
1952Archer Martin a Richard Synge (Velká Británie) - Vynález rozdělovací chromatografie
1953Hermann Staudinger (Německo) - Objevy v chemii polymerů a teorie makromolekulárních řetězců
1954Linus Pauling (USA) - Výzkum povahy interatomárních sil
1955Vincent du Vigneaut (USA) - syntéza polypeptidických hormonů
1956Cyril Hinshelwood (Velká Británie) a Nikolaj Semjonov (Sovětský svaz) - Výzkumy mechanismu chemických řetězových reakcí
1957Alexander Todd (Velká Británie) - Studium nukleotidů a buněčných bílkovin
1958Frederick Sanger (Velká Británie) - Studium struktury insulinu
1959Jaroslav Heyrovský (ČR) - Vývoj analytické metody polarografie
1960
Willard Libby (USA) - Vývoj techniky radiouhlíkového datování
1961Melvin Calvin (USA) - Studium procesu fotosyntézy
1962John Kendrew a Max Perutz (Velká Británie) - Studie na téma struktury globulárních bílkovin
1963Karl Ziegler (Německo) a Giulio Natta (Itálie) - Studium polymerů a polymeračních reakcí
1964Dorothy Hodgkin (Velká Británie) - Rentgenová analýza objemných organických molekul
1965Robert Woodward (USA) - Syntéza organických sloučenin s objemnými molekulami včetně chlorofylu
1966Robert Mulliken (USA) - Studium chemické vazby a elektronové struktury molekul
1967Ronald Norrish, George Porter (Velká Británie) a Manfred Eigen (Německo) - Metodika měření extrémně rychlých reakcí.
1968Lars Onsager (USA) - Termodynamika nevratných procesů
1969Derek Barton (Velká Británie) a Odd Hassel (Norsko) - Studium vlivu stereochemie na rychlost reakcí
Studium vlivu stereochemie na rychlost reakcí
1970Luis Leloir (Francie - Argentina) - Studium biochemických látek sloužících jako zásobárna energie
1971Gerhard Herzberg (Kanada) - Studium volných radikálů
1972Christian Anfinsen, Stanford Moore a William Stein (USA) - Příspěvky k chemii enzymů
1973Ernst Fischer (Německo) a Geoffrey Wilkinson (Velká Británie) - Studium organokovových sloučenin sendvičového typu
1974Paul Flory (USA) - Vývoj analytických metod pro studium molekul s dlouhým řetězcem
1975John Conforth (Austrálie - Velká Británie) a Vladimír Prelog (ČR - Švýcarsko) - Příspěvky ke stereochemii
1976William Lipcsomb Jr. (USA) - Studium chemie boranů
1977Ilya Prigogine (Belgie) - Termodynamika nevratných dějů, zejména teorie disipativních struktur
1978Peter Mittchel (Velká Británie) - Studium energetického transferu v buňkách
1979Herbert Brown (USA) a Georg Wittig (Německo) - studium organoborových sloučenin, které se uplatňují v organických syntézách
1980
Frederick Sanger (Velká Británie), Paul Breg a Walter Gilbert (USA) - Metody pro přesné určení struktury DNA a její funkce
1981Kenichi Fukui (Japonsko) a Roald Hoffman (USA) - Využití kvantové mechniky pro předvídání průběhu chemických reakcí
1982Aaron Klug (JAR - Velká Británie) - Vývoj krystalografické elektronové mikroskopie v krystalografii a objevy struktur nukleoproteinů
1983Henry Taube (Kanada - USA) - Výzkum přenosu elektronů mezi kovy při chemických reakcích bílkovin
1984Bruce Merrifield (USA) - Vývoj automatických metod sběru peptidů pro syntézu bílkovin
1985Herbert Hauptman a Jerome Karle (USA) - Vývoj metod pro rychlé určení struktury biochemikálií z rentgenových spekter
1986Dudley Herchbach (USA), Yuan Lee (Čína - USA) a John Polanyi (Kanada) - Studium chemické kinetiky
1987Donald Cram (USA), Charles Pedersen (Norsko - USA) a Jean Marie Lehn (Francie) - Objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul, tzv. crownů
1988Johan Diesehofer, Robert Huber a Harmut Michel (Německo) - Výzkum fotosyntézy
1989Sidney Altman a Thomas Cech (USA) - Objev katalytického účinku RNA v buněčných reakcích
1990Elias Corey (USA) - Vývoj metod pro získávání přírodních látek na výrobu léčiv
1991Richard Ernst (Švýcarsko) - Zdokonalení analytické metody nukleární magnetické rezonance (NMR)
1992Rudolph Marcus (Kanada) - Mezimolekulární interakce v roztoku
1993Kary Mullis (USA) a Michael Smith (Velká Británie) - Studium mutací nukleotidů a řetězových reakcí katalyzovaných polymerasou
1994George Olah (Maďarsko - USA) - Vlastnosti sloučenin uhlíku (zejména z ropy a zemního plynu) a nové cesty jejich využití
1995Paul J. Crutzen (Holandsko), Mario J. Molina (USA) a F. Sherwood Rowland (USA) - Práce v oblasti atmosféry, především co se týče rozkladu ozónu
1996Robert F. Curl Jr. (USA), sir Harold W. Kroto (Velká Británie) a Richard E. Smalley (USA) - Objev fullerenů
1997Paul D. Boyer (USA) a John E. Walker (Velká Británie) - Objasnění mechanismu syntézy ATP, první objev enzymu pro transport iontů Na+ a K+ - ATPásy
1998Walter Kohn (USA) - Objev teorie funkce hustoty a objevy výpočetních metod v kvantové chemii.
1999Ahmed H. Zewail (Egypt - USA) - Studie přechodných stavů chemických reakcí za použití femtosekundové spektroskopie.
2000
Alan J. Heeger (USA), Alan G. MacDiarmit (USA) a Hideki Shirakawa (Japonsko) - Objev a rozvoj vodivých polymerů.
2001William S. Knowles (USA), Ryoji Noyori (Japonsko) a K. Barry Sharpless (USA) - Práce na chirálně katalyzovaných hydrogenačních a oxidačních reakcích.
2002John B. Fenn (USA), Koichi Tanaka (Japonsko) a Kurt Wüthrich (Švýcarsko) - za vývoj metod na identifikaci a analýzu struktury biologických makromolekul.


2003
Peter Agre, Roderick MacKinnon -
za objevy týkající se kanálů v buněčných membránách"
2004
Aaron Ciechanover, Avram Hershko, Irwin Rose -
za objev rozkladu bílkovin iniciovaného ubikvitinem"
2005
Robert Grubbs, Richard Schrock, Yves Chauvin -
za vynálezy chemických katalyzátorů, jež umožnily vyvinout novou metodu přetváření organických molekul, takzvanou metatézu."
2006
Roger D. Kornberg - za svá studia molekulární báze eukariontické transkripce
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ¨marta ¨marta | 7. listopadu 2007 v 12:12 | Reagovat

strcte si to do prdele ja chci cec

ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 lapi_11 lapi_11 | 2. března 2008 v 13:57 | Reagovat

ja chci cecha jaroslava heyrovskeho a tady neni blbe

:(

3 Autor Autor | 5. března 2008 v 11:05 | Reagovat

Nauč se číst : 1959    Jaroslav Heyrovský (ČR) - Vývoj analytické metody polarografie

4 Terka Terka | 19. února 2009 v 18:12 | Reagovat

Fůůůůj  chemie

5 Larryarecy Larryarecy | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 0:32 | Reagovat

http://mp3uz.uz/user/Sindbatapexy/  фильм бесплатно скачать мп 4   смотреть русскую криминальную кино  http://realprimeimport.com.br/component/k2/itemlist/user/247422

6 BethanyWrp BethanyWrp | 11. listopadu 2017 v 4:32 | Reagovat

Hello all! Lately I have been struggling with a lot of hardships. Friends and doctors keep telling me I should consider taking meds, so I may as well <a href=http://juegosfriv.eu/profile/bradlovegro.html>source</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama