Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Nobelova cena

25. března 2007 v 12:50 |  Nobelova cena za chemii

1901Jacobus Henricus van´t Hoff (Nizozemí) - Studium zákonů chemické kinetiky a osmotického tlaku
1902Emil Fischer (Německo) - Organické syntézy, především cukrů a purinových bází
1903Svante Arhenius (Švédsko) - Elektrolytická teorie iontové disociace
1904William Ramsay (Velká Británie) - Objevení prvků He, Kr, Ne, Xe
1905Adolf von Baeyer (Německo) - Vývoj organických barviv včetně indiga a studium aromatických sloučenin
1906Henri Moissan (Francie) - Objev fluoru a vývoj elektrické pece
1907Eduard Buchner (Německo) - Výzkumy v oboru biochemie - kvasné procesy
1908Ernest Rutherford (Nový Zéland) - Studium alfa částic, radioaktivní rozpad a chemie radioaktivních látek
1909Wilhelm Ostwald (Německo) - Studium chemických reakcí a katalyzátorů
1910Otto Wallach (Německo) - Studium alicyklických sloučenin
1911Marie Curie (Francie) - Objev prvků Ra a Po
1912Victor Grignard a Paul Sabatier (Francie) - Studium organických syntéz
1913Alfred Werner (Švýcarsko) - Studium chemické vazby
1914Theodore Richards (USA) - Určení přesných atomových hmotností mnoha prvků
1915Richard Willstätter (Německo) - Studium chlorofylu a barviv v něm obsažených
1916cena neudělena
1917cena neudělena
1918Fritz Haber (Německo) - Vývoj technologie průmyslové výroby amoniaku
1919cena neudělena
1920
Walther Nernst (Německo) - Studium tepelných změn při chemických reakcích
1921Frederick Soddy (Velká Británie) - Studium izotopů
1922Francis Aston (Velká Británie) - Hmotnostní spektroskopie a objevení izotopů mnoha radioaktivních prvků
1923Fritz Pregl (Rakousko) - Vývoj mikroanalytických metod pro analýzu organických látek
1924cena neudělena
1925Richard Zsigmondy (Německo) - Studium koloidních roztoků
1926Theodore Svedberg (Švédsko) - Disperzní systémy
1927Heinrich Otto Wieland (Německo) - Studium složení žlučových kyselin a příbuzných látek
1928Adolf Windaus (Německo) - Studium steroidů, především sterolů a jejich vztahů k vitamínům
1929Arthur Harden (Velká Británie) a Hans von Euler - Chelpin (Německo - Švédsko) - Studium enzymů a kvašení
1930Hans Fischer (Německo) - Studium struktury hemoglobinu a chlorofylu
1931Carl Bosch a Friedrich Bergius (Německo) - Syntéza amoniaku a hydrogenace uhlí
1932Irwing Langmuir (USA) - Výzkum chemie povrchů látek
1933cena neudělena
1934Harold Urey (USA) - Objev těžkého vodíku (deuterium)
1935Fréderick a Iréne Joliot - Curie (Francie) - Syntéza nových radioaktivních izotopů
1936Peter Debye (Nizozemí) - Studium dipólových momentů a rozptylu elektronů a rentgenova záření v plynech
1937Walter Haworth (Velká Británie) a Paul Karrer (Švýcarsko) - Výzkum vitamínů
1938Richard Kühn (Německo) - Výzkum vitaminů a karotenoidů
1939Adolf Butenandt (Německo) a Leopold Ruzicka (Švýcarsko) - Studium pohlavních hormonů a polymethylenů
1940
cena neudělena
1941cena neudělena
1942cena neudělena
1943Györy von Hevesy (Maďarsko - Švédsko) - Použití radioaktivních izotopů pro zkoumání podstaty chemických procesů
1944Otto Hahn (Německo) - Objevy v jaderném štěpení těžkých kovů
1945Arturri Virtanen (Finsko) - Studie v oboru zemědělské biochemie a konzervace potravin
1946James Sumner, Wendell Stanley a John Northrop (USA) - Příprava čistých enzymů a jejich krystalizace
1947Robert Robinson (Velká Británie) - Výzkumy v biochemii rostlin, především studium alkaloidů
1948Arne Tiselius (Švédsko) - Studium sérových bílkovin, elekroforézní a adsorpční analýza
1949William Giaque (USA) - Kryogenické studie a chemická termodynamika
1950Otto Diels a Kurt Adler (Německo) - Organické syntézy
1951Edwin Mc Millan a Glenn Seaborg (USA) - Objevy v oblasti chemie transuranů
1952Archer Martin a Richard Synge (Velká Británie) - Vynález rozdělovací chromatografie
1953Hermann Staudinger (Německo) - Objevy v chemii polymerů a teorie makromolekulárních řetězců
1954Linus Pauling (USA) - Výzkum povahy interatomárních sil
1955Vincent du Vigneaut (USA) - syntéza polypeptidických hormonů
1956Cyril Hinshelwood (Velká Británie) a Nikolaj Semjonov (Sovětský svaz) - Výzkumy mechanismu chemických řetězových reakcí
1957Alexander Todd (Velká Británie) - Studium nukleotidů a buněčných bílkovin
1958Frederick Sanger (Velká Británie) - Studium struktury insulinu
1959Jaroslav Heyrovský (ČR) - Vývoj analytické metody polarografie
1960
Willard Libby (USA) - Vývoj techniky radiouhlíkového datování
1961Melvin Calvin (USA) - Studium procesu fotosyntézy
1962John Kendrew a Max Perutz (Velká Británie) - Studie na téma struktury globulárních bílkovin
1963Karl Ziegler (Německo) a Giulio Natta (Itálie) - Studium polymerů a polymeračních reakcí
1964Dorothy Hodgkin (Velká Británie) - Rentgenová analýza objemných organických molekul
1965Robert Woodward (USA) - Syntéza organických sloučenin s objemnými molekulami včetně chlorofylu
1966Robert Mulliken (USA) - Studium chemické vazby a elektronové struktury molekul
1967Ronald Norrish, George Porter (Velká Británie) a Manfred Eigen (Německo) - Metodika měření extrémně rychlých reakcí.
1968Lars Onsager (USA) - Termodynamika nevratných procesů
1969Derek Barton (Velká Británie) a Odd Hassel (Norsko) - Studium vlivu stereochemie na rychlost reakcí
Studium vlivu stereochemie na rychlost reakcí
1970Luis Leloir (Francie - Argentina) - Studium biochemických látek sloužících jako zásobárna energie
1971Gerhard Herzberg (Kanada) - Studium volných radikálů
1972Christian Anfinsen, Stanford Moore a William Stein (USA) - Příspěvky k chemii enzymů
1973Ernst Fischer (Německo) a Geoffrey Wilkinson (Velká Británie) - Studium organokovových sloučenin sendvičového typu
1974Paul Flory (USA) - Vývoj analytických metod pro studium molekul s dlouhým řetězcem
1975John Conforth (Austrálie - Velká Británie) a Vladimír Prelog (ČR - Švýcarsko) - Příspěvky ke stereochemii
1976William Lipcsomb Jr. (USA) - Studium chemie boranů
1977Ilya Prigogine (Belgie) - Termodynamika nevratných dějů, zejména teorie disipativních struktur
1978Peter Mittchel (Velká Británie) - Studium energetického transferu v buňkách
1979Herbert Brown (USA) a Georg Wittig (Německo) - studium organoborových sloučenin, které se uplatňují v organických syntézách
1980
Frederick Sanger (Velká Británie), Paul Breg a Walter Gilbert (USA) - Metody pro přesné určení struktury DNA a její funkce
1981Kenichi Fukui (Japonsko) a Roald Hoffman (USA) - Využití kvantové mechniky pro předvídání průběhu chemických reakcí
1982Aaron Klug (JAR - Velká Británie) - Vývoj krystalografické elektronové mikroskopie v krystalografii a objevy struktur nukleoproteinů
1983Henry Taube (Kanada - USA) - Výzkum přenosu elektronů mezi kovy při chemických reakcích bílkovin
1984Bruce Merrifield (USA) - Vývoj automatických metod sběru peptidů pro syntézu bílkovin
1985Herbert Hauptman a Jerome Karle (USA) - Vývoj metod pro rychlé určení struktury biochemikálií z rentgenových spekter
1986Dudley Herchbach (USA), Yuan Lee (Čína - USA) a John Polanyi (Kanada) - Studium chemické kinetiky
1987Donald Cram (USA), Charles Pedersen (Norsko - USA) a Jean Marie Lehn (Francie) - Objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul, tzv. crownů
1988Johan Diesehofer, Robert Huber a Harmut Michel (Německo) - Výzkum fotosyntézy
1989Sidney Altman a Thomas Cech (USA) - Objev katalytického účinku RNA v buněčných reakcích
1990Elias Corey (USA) - Vývoj metod pro získávání přírodních látek na výrobu léčiv
1991Richard Ernst (Švýcarsko) - Zdokonalení analytické metody nukleární magnetické rezonance (NMR)
1992Rudolph Marcus (Kanada) - Mezimolekulární interakce v roztoku
1993Kary Mullis (USA) a Michael Smith (Velká Británie) - Studium mutací nukleotidů a řetězových reakcí katalyzovaných polymerasou
1994George Olah (Maďarsko - USA) - Vlastnosti sloučenin uhlíku (zejména z ropy a zemního plynu) a nové cesty jejich využití
1995Paul J. Crutzen (Holandsko), Mario J. Molina (USA) a F. Sherwood Rowland (USA) - Práce v oblasti atmosféry, především co se týče rozkladu ozónu
1996Robert F. Curl Jr. (USA), sir Harold W. Kroto (Velká Británie) a Richard E. Smalley (USA) - Objev fullerenů
1997Paul D. Boyer (USA) a John E. Walker (Velká Británie) - Objasnění mechanismu syntézy ATP, první objev enzymu pro transport iontů Na+ a K+ - ATPásy
1998Walter Kohn (USA) - Objev teorie funkce hustoty a objevy výpočetních metod v kvantové chemii.
1999Ahmed H. Zewail (Egypt - USA) - Studie přechodných stavů chemických reakcí za použití femtosekundové spektroskopie.
2000
Alan J. Heeger (USA), Alan G. MacDiarmit (USA) a Hideki Shirakawa (Japonsko) - Objev a rozvoj vodivých polymerů.
2001William S. Knowles (USA), Ryoji Noyori (Japonsko) a K. Barry Sharpless (USA) - Práce na chirálně katalyzovaných hydrogenačních a oxidačních reakcích.
2002John B. Fenn (USA), Koichi Tanaka (Japonsko) a Kurt Wüthrich (Švýcarsko) - za vývoj metod na identifikaci a analýzu struktury biologických makromolekul.


2003
Peter Agre, Roderick MacKinnon -
za objevy týkající se kanálů v buněčných membránách"
2004
Aaron Ciechanover, Avram Hershko, Irwin Rose -
za objev rozkladu bílkovin iniciovaného ubikvitinem"
2005
Robert Grubbs, Richard Schrock, Yves Chauvin -
za vynálezy chemických katalyzátorů, jež umožnily vyvinout novou metodu přetváření organických molekul, takzvanou metatézu."
2006
Roger D. Kornberg - za svá studia molekulární báze eukariontické transkripce
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ¨marta ¨marta | 7. listopadu 2007 v 12:12 | Reagovat

strcte si to do prdele ja chci cec

ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 lapi_11 lapi_11 | 2. března 2008 v 13:57 | Reagovat

ja chci cecha jaroslava heyrovskeho a tady neni blbe

:(

3 Autor Autor | 5. března 2008 v 11:05 | Reagovat

Nauč se číst : 1959    Jaroslav Heyrovský (ČR) - Vývoj analytické metody polarografie

4 Terka Terka | 19. února 2009 v 18:12 | Reagovat

Fůůůůj  chemie

5 Larryarecy Larryarecy | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 0:32 | Reagovat

http://mp3uz.uz/user/Sindbatapexy/  фильм бесплатно скачать мп 4   смотреть русскую криминальную кино  http://realprimeimport.com.br/component/k2/itemlist/user/247422

6 BethanyWrp BethanyWrp | 11. listopadu 2017 v 4:32 | Reagovat

Hello all! Lately I have been struggling with a lot of hardships. Friends and doctors keep telling me I should consider taking meds, so I may as well <a href=http://juegosfriv.eu/profile/bradlovegro.html>source</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

7 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 23:56 | Reagovat

buy ranitidine

8 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 9:11 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

9 mobic meloxicam	medication mobic meloxicam medication | E-mail | Web | 23. března 2018 v 14:32 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

10 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 21:49 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

11 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-15-mg http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-15-mg | E-mail | Web | 30. března 2018 v 19:01 | Reagovat

mobic meloxicam medication

12 levitra coupon levitra coupon | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 13:02 | Reagovat

For newest news you have to visit web and on world-wide-web I found this website as a finest web site for latest updates.

13 buy vardenafil buy vardenafil | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 13:16 | Reagovat

Downloading stuff from this website is as effortless |as clicking the mouse rather than other web sites which transfer me here and there on the pages.

14 levitra 10mg prezzo levitra 10mg prezzo | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 15:28 | Reagovat

Wow! After all I got a webpage from where I know how to genuinely get helpful information regarding my study and knowledge.

15 cheap 20 mg levitra cheap 20 mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 15:46 | Reagovat

This site gives good featured YouTube videos; I always down load the dance contest show movies from this web site.

16 vardenafil cost vardenafil cost | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 16:01 | Reagovat

It’s remarkable designed for me to have a web site, which is beneficial designed for my knowledge. thanks admin

17 cheap levitra generic cheap levitra generic | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 16:17 | Reagovat

Nice answer back in return of this query with real arguments and explaining the whole thing on the topic of that.

18 20mg levitra 20mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 17:52 | Reagovat

What a funny blog! I in fact enjoyed watching this funny video with my relatives as well as with my colleagues.

19 vardenafil buy vardenafil buy | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 18:06 | Reagovat

If some one desires expert view on the topic of running a blog after that i suggest him/her to pay a visit this weblog, Keep up the nice job.

20 cheap 10 mg levitra cheap 10 mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 18:35 | Reagovat

I am cheerful to watch this you tube video at this web site, therefore now I am also going to upload all my videos at YouTube website.

21 prezzo levitra 20 mg prezzo levitra 20 mg | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 21:21 | Reagovat

Its not my first time to visit this web page, i am visiting this web page dailly and obtain good information from here daily.

22 20mg levitra 20mg levitra | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 22:22 | Reagovat

Hurrah, that’s what I was searching for, what a material! existing here at this web site, thanks admin of this web site.

23 vardenafil online vardenafil online | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 23:18 | Reagovat

All right, you are correct friend, on a regular basis updating blog is genuinely necessary in favor of Search engine optimization. Pleasant argument keeps it up.

24 buy 20 mg levitra buy 20 mg levitra | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 5:23 | Reagovat

It’s an awesome post for all the online viewers; they will obtain benefit from it I am sure.

25 buy levitra 20mg buy levitra 20mg | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 8:21 | Reagovat

What a lovely story! The story in this YouTube video that is posted at this time is truly a nice one with having fastidious picture quality.

26 cheap levitra online cheap levitra online | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 10:00 | Reagovat

Hi there dear, are you enjoying with this comic YouTube video? Hmmm, that’s nice, I am also watching this YouTube funny video at the moment.

27 levitra rezeptfrei deutschland levitra rezeptfrei deutschland | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 10:14 | Reagovat

I am truly keen of watching humorous video lessons at youtube, and this videos is truly so comic, hehehhe.

28 as an example as an example | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 16:54 | Reagovat

smettere di fumare appetito

29 smettere di fumare Bub smettere di fumare Bub | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 17:16 | Reagovat

smettere di fumare

30 Buy Essay Canada Bub Buy Essay Canada Bub | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 8:56 | Reagovat

Buy Essay Canada

31 buy viagra buy viagra | E-mail | Web | 12. září 2018 v 0:28 | Reagovat

I am eager of learning Flash, is there any post associated to Flash, if yes, then please post it, thanks.

32 buy generic viagra online buy generic viagra online | E-mail | Web | 13. září 2018 v 16:41 | Reagovat

Awesome! Its genuinely amazing post, I have got much clear idea on the topic of from this article.

33 viagra tablets viagra tablets | E-mail | Web | 13. září 2018 v 21:52 | Reagovat

I also like Flash, but I am not a good designer to design a Flash, but I have computer software by witch a Flash is automatically created and no extra to work.

34 viagra uk viagra uk | E-mail | Web | 13. září 2018 v 23:55 | Reagovat

Wonderful, what a blog it is! This blog presents helpful information to us, keep it up.

35 viagra 100mg viagra 100mg | E-mail | Web | 14. září 2018 v 1:14 | Reagovat

Hurrah, what a quality it is! As mostly YouTube video clips have no pleasant feature, but this is truly a good quality video.

36 viagra uk viagra uk | E-mail | Web | 14. září 2018 v 2:10 | Reagovat

No one can reject from the quality of this video posted at this website, nice job, keep it all the time.

37 buy viagra buy viagra | E-mail | Web | 14. září 2018 v 4:19 | Reagovat

It's not my first time to pay a quick visit this website, i am visiting this website dailly and take good information from here daily.

38 viagra 100mg viagra 100mg | E-mail | Web | 14. září 2018 v 19:55 | Reagovat

This weblog is containing a pleasant data of funny YouTube video lessons, I liked it a lot.

39 viagra coupons viagra coupons | E-mail | Web | 15. září 2018 v 4:25 | Reagovat

What's up mates, fastidious post and fastidious urging commented here, I am really enjoying by these.

40 buy viagra online buy viagra online | E-mail | Web | 16. září 2018 v 16:21 | Reagovat

Yes you are true, YouTube is best video distribution site, because YouTube is a lightly no much streaming time rather than other web pages.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama