Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Astma

15. dubna 2007 v 11:42 |  Nemoci a léčba
Jak vlastně astma vzniká?
Astma je definováno jako chronický zánět dýchacích cest. Projevuje se jako zvýšená reaktivita na různé podněty, která vede k zúžení až obstrukci bronchů. U neastmatiků tyto podněty takovou reakci nevyvolávají. Obstrukce je dána spasmem bronchiálních hladkých svalů, zánětlivou reakcí ve sliznici a nadprodukcí hlenu.
K charakteristice astmatu tedy patří tato základní trias: hyperreaktivita, obstrukce a zánět v dýchacích cestách.
K uvolnění následně dochází buď spontánně nebo pod vlivem terapie.
Předpokládá se, že na vzniku astmatu se podílí kombinace složek genetických, imunologických i neimunologických.

Genetická predispozice:
projevuje se jako atopie - větší vnímavost organismu k provokujícím podnětům. Do této skupiny patří i onemocnění dětským atopickým ekzémem, kterým nemalá část astmatiků také trpí.
Složka imunologická:
hraje důležitou roli ve vývoji astmatu a to především protilátky ze skupiny IgE, žírné buňky a jejich mediátory, lymfocyty, makrofágy, eosinofily, které infiltrují postiženou tkáň bronchů. (pro vysvětlení: tyto buňky jsou nedílnou součástí buněčné složky imunitního systému)

Složka neimunologická:
Bronchospasmus může být provokován chronickým drážděním, infekcí (hlavně virovou), psychickými změnami, stresem a jinými neimunologickými podněty.
Porovnání bronchu astmatika a zdravé plíce
1) okolní svalovina se kontrahuje
2) sliznice je zarudlá a oteklá
3) bronchus je vyplněn hlenem
Co vede k projevům astmatu?

Faktory způsobující projevy astmatu se dají rozlišit na podpůrné a příčinné.
Podpůrné faktory vedou k bronchokonstrikci, která je okamžitá, krátkodobá a netrvá příliš dlouho. Jsou to například: chlad, znečištěné ovzduší, cigaretový kouř, cvičení, psychický stres atd. V zánětlivém terénu mají podpůrné faktory vždy větší uplatnění.

Příčinné faktory
způsobují vedle konstrikce dýchacích cest také projevy zánětu ve sliznici. Vedle těchto okamžitých potíží v časné fázi se asi po sedmi hodinách objeví pozdní fáze s infiltrací buněk epitelu sliznice a jeho alterací.
Akutní astmatická reakce
- je patrná stagnace hlenu

Dle hlavních provokujících faktorů můžeme rozeznat tyto hlavní syndromy, kde společným projevem jsou astmatické potíže. Nutné je podotknout, že u postižené osoby se jednotlivé syndromy mohou prolínat.
Atopické (alergické) astma

Jeho první projevy se objeví už v dětství. Častý je rodinný výskyt u rodičů, sourozenců nebo prarodičů. Je dobré vědět, že pokud jsou oba dva rodiče atopici, je pravděpodobnost onemocnění dítěte velmi vysoká. Astma nezůstává jako projev alergie samo a bývá spojeno například s alergickou rýmou, dětským atopickým ekzémem a podobně. V pubertě může dojít i k úplnému vymizení potíží. Nebývá problém zjistit alergen, tedy látku, která onemocnění vyvolává a klinickými testy potvrdit přecitlivělost na ní.
Endogenní astma
Velmi neurčitě definovaná forma astmatu bez jasné příčiny, které můžeme pozorovat hlavně u žen po prochlazení. Nemoc bývá resistentní k léčbě.
Námahové astma
Projeví se po zátěži. K tomuto syndromu lze přidat i iritační astma, kdy k projevům onemocnění dochází po inhalaci chladného vzduchu, chemických substancí, v horku či chladu.
Polékové astma
Zvláště po kyselině salicylové se můžeme setkat u nemocných kromě astmatu také s nosními polypy a kopřivkou. Jiné provokující léky jsou například inhibitory ACE, nesteroidní antiflogistika.
Alergická bronchopulmonální aspergilóza
Plísňové onemocnění Aspergillem vyvolá kromě prvotního poškození alergickou reakci.
Gastroesofageální reflux
Únik žaludečního obsahu do jícnu, je někdy provázen reflexní bronchokonstrikcí. Nejedná se tedy o klasický zánět.
Sinobronchiální syndrom
U nemocných s častými záněty dutin (sinusitidami), nosními polypy a astmatem se naše pozornost při léčbě musí soustředit na obě postižená místa, protože jde o komplexní postižení dýchacího traktu.
Profesionální astma
Vzniká u citlivých jedinců po delší expozici alergenům na pracovišti. Mezi nejčastější provokující faktory patří mouka, zvířecí srst, chemikálie. Nemocného se snažíme převést na práci, kde by nepřicházel s látkou do styku a zabráníme tak vzniku nevratného poškození bronchů.
Astmatický ekvivalent
Nejvýraznější symptom je suchý, dráždivý kašel, avšak známky dušnosti chybí. Velmi dobrá je odezva na léčbu antiastmatiky.
Jaké jsou projevy astmatu?
Poznat první příznaky astmatu může být pro lékaře velmi složité pro variabilitu s jakou se vyskytují. Zvláště u dětí, kteří trpí opakovanými dechovými potížemi a infekty, je na astma nutné pomyslet. Paradoxně na tom může být lépe člověk, u kterého dojde k závažnému astmatickému záchvatu, promptně je diagnostikováno astma a je nasazena adekvátní terapie. Při dlouhodobých, nespecifických potížích se diagnóza astmatu provádí se zpožděním a správná léčba není nasazena včas.
Jednotlivé projevy se mohou specificky vázat k určitému dennímu či ročnímu období (v období hlavní pylové sezony, v noci, ráno po probuzení atd.), expozici provokujícímu faktoru a tělesné námaze.
Mezi nejčastější symptomy astmatu patří:
Dyspnoe - pocit nedostatku dechu. Pacient musí často odpočívat, opírá se rukama o stůl, aby mohl maximálně využít pomocných respiračních svalů.
Hvízdavý dech, zvláště při výdechu
Dráždivý kašel
Protrahovaná rýma
Někdy můžeme pozorovat i jiné projevy alergií:
Pocit ucpaného nosu
Pálení a slzení očí
Exantém
Senná rýma
Otoky sliznic
Podezření na astmatický původ potíží může podpořit:
Výskyt alergií v rodině
Opakující se infekce dýchacích cest
Porušený spánek
Snížená výkonnost
Neprospívání u dětí (rozmrzelost, stagnace růstové křivky)
Která vyšetření provede lékař?
Vedle základní anamnézy, fyzikálního a laboratorního vyšetření lékař provede funkční vyšetření a kožní testy.
Funkční vyšetření:
Měření maximální výdechové rychlosti (PEF = peak expiratory flow) průtokometrem
Provokační testy:
Prokáží astmatickou rekci
na provokační podnět.
Bronchodilatační testy:
Vypovídají o reverzibilitě obstrukce
Jak hodnotíme závažnost astmatu?
Hodnocení je založeno na klinickém a funkčním vyšetření. Pro představu uvádím základní rozdělení:
Intermitentní (periodické) astma: Nemocný prodělává maximálně jeden záchvat týdně. Jinak je bez obtíží.
Perzistující astma
Lehké: K zhoršení dochází více než jednou týdně, ale méně
než denně.
Středně těžké: Obtíže jsou
každodenní a objeví se i v noci.
Těžké: Stálé denní i noční
obtíže s omezením aktivity.
Jak má vypadat léčba astmatika?
Prvním předpokladem je správná diagnóza a komplexní přístup k nemocnému. Člověk s astmatem se musí naučit s tímto onemocněním žít a vzít velkou část zodpovědnosti za úspěch v léčbě na sebe. I některé známé osobnosti trpěli či trpí astmatem a tak není důvod brát onemocnění jako životní prohru. Pro inspiraci zde uvedu alespoň některé:

Ludwig van Beethoven, skladatel
Leonard Bernstein, dirigent
Che Guevara, jihoamerický revolucionář
Samuel Johnson, básník, kritik a spisovatel z 18. století
Petr Veliký, ruský car z 18. století
William Tecumseh Sherman, generál z americké občanské války
Elizabeth Taylorová, herečka
Charles Dickens, spisovatel
John F. Kennedy, prezident Spojených států
Marcel Proust, francouzský spisovatel
John Locke, politik a filozof 17. stol.
Tomáš Dvořák, mistr světa v desetiboji
Farmakoterapie:
Frekvence a množství podávaných léků se řídí podle závažnosti onemocnění (intermitentní, perzistující). Důležité je rozlišení medikamentů na léky úlevové (rychle působící) a udržovací (protizánětlivé).
Udržovací:
Nesteroidní:

Antihistaminika
Tyto léky brání účinku histaminu, látky, která hraje významnou roli při alergické reakci. Užívají se perorálně a preferujeme antihistaminika 2. generace, které mají minimální sedativní účinky.
cetirizin
loratadin
Imunoprofylaktika
Působí jako stabilizátory žírných buněk a zabrání tak uvolnění zánětlivých mediátorů. Podávají se inhalačně a dlouhodobě.
kromoglykát: Cromobene inh. sol., Cromolyn inh. cap.
nedokromil sodný: Tilade aer. dos
Ketotifen: antihistaminikum
a imunoprofilaktikum
Teofyliny retardované
Jsou používané už přes třicet let s dobrými výsledky. Je nutné sledovat jejich hladinu v krvi. Z nežádoucích účinků se mohou objevit bolesti hlavy, zvýšení srdeční akce a zažívací potíže.
Teophylin: Teotard cps. ret.,
Spophyllin retard 100, 250 mg tbl.
Aminophylin: Syntophyllin
β2 mimetika s prodlouženým účinkem:
Tyto léky patří do skupiny bronchodilatancií. Rozšiřují průsvit průdušek relaxací hladkých svalů v jejich stěně. K jejich nežádoucím účinkům patří neklid, poruchy spánku, bolesti hlavy, zrychlení tepu. nejsou vhodné k zvládání akutního záchvatu.
Inhalační:
formoterol
salmeterol: Serevent aer.dos
Perorální:
klenbuterol: Spiropent tbl., sir.
prokaterol: Lontermin tbl.
Antileukotrieny
Tyto léky blokují leukotrieny, látky produkované při zánětu. Omezují tak bronchokonstrikci a edém sliznice. Podávají se perorálně a jsou určeny především k léčbě perzistujícího astma.
zafirlukast
montelukast
Steroidní:
Kortikoidy mají účinek protizánětlivý. Nejvíce je využíváno inhalačních forem, které mohou působit přímo v místě zánětu, téměř se nedostávají do systémového oběhu a minimalizují se tak jejich celkové nežádoucí účinky (poruchy koagulace a metabolismu glukózy, proteinů a tuků, osteoporóza, hypertenze, projevy gastroduodenálního vředu atd.). Místně se může objevit kandidová infekce na sliznici hrtanu a úst, chrapot a podráždění horních cest dýchacích. Byly zaznamenány i poruchy růstu u dětí po dlouhodobé terapii velkými dávkami inhalačních kortikosteroidů. I tyto vedlejší účinky lze minimalizovat používáním aplikátoru s nástavcem a vyplachováním úst po inhalaci. Pokud před podáním steroidů aplikujeme β2 mimetika dojde k bronchodilataci a zvýšíme tak efektivitu dávky kortikoidů. Dávky se pohybují kolo 0,2 až 2 mg denně.
Glukokortikoidy inhalační
beklometazon: Becloforte inhaler inh.
budesonid: Pulmicort Turbuhaler
plv. inh.
flutikazon: Flixotide 100 plv. inh.
flunisolid: Bronilide aer. dos
Glukokortikoidy systémové
Tyto látky jsou rezervovány pro velmi těžké astma a jako záchranná dávka při záchvatu.
prednizon
prednizolon
metylprednizolon
hydrokortizon
Úlevové:
β2 sympatikomimetika s krátkodobým účinkem:
Přinášejí okamžitou úlevu bronchodilatací postižených průdušek. Mají také antialergické účinky. Jako nežádoucí projevy se mohou vyskytnout třes palpitace, tachykardie, periferní vazodilatace.
Inhalační/perorální:
fenoterol: Berotec 0,1 % inh. sol.
salbutamol: Ventodisk 200 inh. plv., Ventolin inhaler aer. dos.
terbutalin: Bricanyl inj., tbl.
Anticholinergika:
Působí jako bronchodilatancia.
Ipratropium bromid: Atrovent aer. dos., inh. sol.
kombinovaná forma s β2 mimetikem fenoterolem: Berodual aer. dos.,
inh. liq


Systémové glukokortikoidy (tzv. záchranná dávka)
Podávají se perorálně nebo parenterálně. Nepřerušujeme dosavadní léčbu!
Krátce účinné teophyliny
Aminophylin: podává se perorálně a v injekční formě při akutních stavech
Další:

Je třeba zmínit medikaci, která se často vyskytne při léčbě astmatika, jsou to: mukolytika, sekretolytika
a antibiotika.
Jsou léky správně užívány?
Pokud nejsme spokojeni s léčbou a kontrolou astmatických potíží, je na prvním místě přehodnocení správné aplikace inhalačních přípravků.
Inhalační léčba se dá provádět několika způsoby:
1/ Aplikace pomocí aerosolového dávkovače (MDI = me-tered-dose inhaler)
2/ Použití nástavců ("spacerů"): ty jsou vhodné pro malé děti, nespolupracující pacienty a ve spojení s maskou například při akutní atace. Není nutná koordinace dýchání při aplikaci.
3/ Aplikace léků v prášku (DPI = dry powder inhaler, turbuhaler, spinhaler, diskhaler)
4/ Autohaler je zařízení, které uvolňuje dávku hned po vdechu, čímž usnadňuje obsluhu a efektivitu.
5/ Inhalace klasickým inhalátorem s rozprašovačem velmi nepraktické pro nepřenosnost přístroje a složitou obsluhu.
Pro ilustraci uvádím popis správné aplikace klasického dávkovaného aerosolu: Nemoc-ný nejdříve vydechne a na začátku hlubokého nádechu stiskem uvolní příslušnou dávku léku, čímž se dostane až do periferie plic. Poté pacient musí zadržet dech alespoň na dobu 10 sekund, aby se látka dobře vstřebala.
Co znamená "stupňovitá" léčba bronchiálního astmatu?
Je to doporučené schéma, které se řídí závažností astmatu, aby nedocházelo k neúčinné nebo naopak nadbytečné medikaci.

Intermitentní astma
- vyžaduje jen aplikování krátce působících β2 sympatikomimetik při potížích.

Perzistující astma
Lehké

- Protizánětlivá inhalační léčba (glukokortikoidy, imunoprofylaktika), aplikování krátce působících β2 sympatikomimetik při potížích.

Středně těžké
- Trvalá inhalační protizánětlivá léčba, dlouhodobě účinné látky bronchodilatační (b2 sympatikomimetika, retardované teofyliny), aplikování krátce působících β2 sympatikomimetik při potížích.

Těžké
- Trvalá inhalační protizánětlivá léčba (inhalační i systémové kortikoidy), dlouhodobě účinné látky bronchodilatační (β2 sympatikomimetika, retardované teofyliny), aplikování krátce působících β2 sympatikomimetik při potížích.
Nefarmakologická léčba
Režimová opatření:
Pokud můžeme, eliminujeme či omezíme v životě astmatika provokující faktory. Imperativem je zachovávání pravidelné životosprávy.
Specifická imunoterapie (hyposenzibilizace)
Principem je podávání alergenu ve zvyšující se dávce per os, parenterálně nebo ve formě nosních kapek. Vhodná je u alergického astmatu IgE typu, kde prokážeme antigen jako vyvolávající faktor (plísně, roztoče, pyly). Velmi důležitá je spolupráce pacienta, protože léčba musí být dlouhodobá a celoroční.
Fyzioterapie
Nezbytně důležitá část léčby, která pacientovi pomáhá jak při zlepšení fyzické tak psychické pohody. Polohovací a dechová cvičení pomáhají zlepšit toaletu dýchacích cest a kondiční cvičení zachovává výkonnost a soběstačnost.
Speleoterapie
Pobyty v jeskyních jsou výhodné pro klima se stálou teplotou, vysokou vlhkostí a absencí alergenů.
Akupunktura u nemocných
Účinnost této metody je velmi individuální, a proto není radno ji nadhodnocovat ani podhodnocovat. Pacienti by v žádném případě neměli vynechávat medikaci, pokud nějakou užívají.
Jóga
Správně vedená jóga pomáhá k nácviku relaxace a dechových cvičení.
Psychoterapeutické metody
Na potížích nemalé skupiny hlavně chronických asmatiků se podepisuje psychický stav a přístup k nemoci. Tento aspekt proto nelze nikdy zanedbávat.
Chirurgické intervence
Patří k nim ojedinělé zásahy na vegetativním nervstvu.
Odborná zdravotnická péče:

- Zajistit hydrataci ve formě infuzí s přidáním teophylinu do 1,5 g za den či hydrokortizonu do 1,5 g za den.
- Podat rychle působící b2 sympatomimetika (ev. kombinované s anticholinergiky) jako dózovaný aerosol po 10 minutách
- Kontinuální inhalace
- Subkutánní aplikovat adrenalin (1:1000) 0,3 ml a terbutalin 0,2-0,5 mg pokud nezabrala
inhalační terapie
- Zajistit přívod kyslíku nosní sondou (2-4 l/min. v koncentraci 40% až 60%). Monitorujeme
současně krevní plyny a saturaci kyslíku.
- V těžkém stavu je indikována mechanická ventilace.
Jak postupovat při náhle vzniklém těžkém záchvatu?
Jde o stav, který nazýváme status asthmaticus. Jedná se o protrahovaný pocit nedostatku dechu, který nemizí ani v klidu. Může trvat hodiny i dny, nereaguje na obvyklou terapii a postiženého ohrožuje na životě.

Laická první pomoc:

Každý nemocný s astmatem by měl mít vždy po ruce záchranné léky, doklad o tom, že je astmatik a psaný návod od svého lékaře jak postupovat při těžkém záchvatu. Měl by také rozeznat symptomy blížící se ataky. První pomoc spočívá v eliminaci provokujícího faktoru, inhalační aplikaci rychle působících b2 sympatomimetik, eventuálně podání tablety kortikosteroidů. Samozřejmostí je přivolání lékařské pomoci, jelikož i po ustoupení obtíží, může dojít k opakování záchvatu.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 PharmDr.Pavel Řádek PharmDr.Pavel Řádek | E-mail | Web | 7. března 2008 v 22:04 | Reagovat

Boswellia serrata

Popis a účinné látky

Boswellia serrata je strom rostoucí v Indii, severní Africe a na Středním Východě. Nejčastěji se využívá její pryskyřice, z které se připravují extrakty.

Z pryskyřice byly izolovány především pentacyklické triterpenické kyseliny boswellové, konkrétně kyselina b-boswellová, 3-O-acetyl-b-boswellová, 11-keto-b-boswellová a 3-O-acetyl-11-keto-b-boswellová. 1 Mezi další obsahové látky patří sacharidy (D-galaktóza, D-arabinóza, D-xylóza, D-mannóza), silice a uronové kyseliny. 2

Mechanismus účinku

Kyseliny boswellové působí jako nekompetitivní inhibitory 5-lipoxygenázy, klíčového enzymu při syntéze leukotrienů. Působí buď přímou interakcí s 5-lipoxygenázou, nebo blokují její translokaci. 3 Dále inhibují syntézu DNA, RNA a bílkovin u buněk lidské leukemie HL-60. 1

Klinické využití

Extrakt z pryskyřice B. serrata lze využít jako antiflogistikum. Byla provedena řada studií dokazujících oprávněnost tohoto použití.

Nejprve byl zkoumán metabolismus kyseliny arachidonové u krysích peritoneálních polymorfonukleárních leukocytů. Ty byly stimulovány vápníkem a ionofory k produkci leukotrienů z endogenní arachidonové kyseliny. Po přidání ethanolických extraktů pryskyřice B. serrata byla pozorována na koncentraci závislá inhibice produkce leukotrienů. Extrakty také snižovaly produkci leukotrienů vytvořených z přidané arachidonové kyseliny. 4

Dále byly prováděny klinické studie zkoumající využití pryskyřice B. serrata při léčbě ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci. Pacientům byl podáván extrakt pryskyřice v dávce 300 – 350 mg třikrát denně po dobu šesti týdnů. Jako kontrola byl použit sulfasalazin (1g třikrát denně) v případě ulcerózní kolitidy a mesalazin v případě Crohnovy nemoci. Ve všech případech vykazovala léčba extraktem pryskyřice stejné nebo o něco lepší výsledky (i když rozdíl byl statisticky nevýznamný; do remise přešlo 80% pacientů léčených extraktem a 75% pacientů léčených sulfasalazinem) a pacienti ji lépe snášeli. 5,6,7

Další studie byla provedena u pacientů s bronchiálním asthmatem. Čtyřiceti pacientům byl podáván extrakt pryskyřice B. serrata v dávce 300 mg třikrát denně po dobu šesti týdnů. Jako kontrola bylo použito placebo. 70% pacientů léčených extraktem vykázalo zjevné zlepšení choroby vymizením symptomů jako dyspnoe, chrapot, počet ataků a poklesem počtu eosinofilů. V kontrolní skupině vykázalo zlepšení 27% pacientů. 8

Dále bylo zkoumáno působení boswellových kyselin na buňky lidské leukémie HL-60 in vitro. Bylo zjištěno, že boswellové kyseliny způsobují inhibici syntézy DNA, RNA a bílkovin. Nejmarkantnější inhibici způsobovala kyselina 3-o-acetyl-11-keto-b-boswellová. Inhibiční účinek na syntézu DNA byl ireverzibilní. Kyselina 3-o-acetyl-11-keto-b-boswellová signifikantně inhibovala růst buněk, ale neovlivňovala jejich životaschopnost. 1

Dávkování a toxicita

Extrakt pryskyřice B. serrata je vhodné podávat v dávce 300 mg třikrát denně.

Dosud nebyly zdokumentovány žádné závažné nežádoucí účinky.

Boswellia serata je obsažena např.v přípravcích AlgiProtect sirup,BoswelProtect tablety,GynoProtect tablety,JointProtect tablety,MusculProtect tablety,RheumoProtect tablety,TraumaProtect tablety.

Mgr. Kateřina Horáčková, Lékárna U Černého orla, Svoboda nad Úpou

Zdroje

1.    Shao Y., Ho C.T., Chin C.K., Badmaev V., Ma W., Huang M.T.: Inhibitory activity of boswellic acids from Boswellia serrata against human leukemia HL-60 cells in culture. Planta Med 1998, 64, 328-331.

2.    The Wealth of Asia, P.I.D., C.S.I.R., 1996, New Delhi.

3.    Ammon H.P., Safayhi H., Mack T., Sabieraj J.: Mechanism of antiinflammatory actions of curcumine and boswellic acids. J. Ethnopharmacol. 1993, 38, 113-119.

4.    Ammon H.P., Mack T., Singh G.B., Safayhi H.: Inhibition of leukotriene B4 formation in rat peritoneal neutrophils by an ethanolic extract of the gum resin exudate of Boswellia serrata. Planta Med. 1991, 57, 203-207.

5.    Gupta I., Parihar A., Malhotra P., Ludtke R., Safayhi H., Ammon H.P.: Effects of gum resin of Boswellia serrata in patients with chronic colitis. Planta Med. 2001, 67, 391-395.

6.    Gerhardt H., Seifert F., Buvari P., Vogelsang H., Repges R.: Therapy of active Crohn disease with Boswellia serrata extract H 15. Z. Gastroenterol. 2001, 39, 11-17.

7.    Gupta I., Parihar A., Malhotra P., Singh G.B., Ludtke R., Safayhi H., Ammon H.P.: Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. Eur. J. Med. Res. 1997, 2, 37-43.

8.    Gupta I., Gupta V., Parihar A., Gupta S., Ludtke R., Safayhi H., Ammon H.P.: Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with bronchial asthma: results of a double-blind, placebo-controlled, 6-week clinical study. Eur. J. Med. Res. 1998, 3, 511-514.

2 Ola Ola | E-mail | Web | 15. ledna 2015 v 9:11 | Reagovat

My jsme k léčbě astmatu přiřadili ještě esenciální olej oregáno. Nakapu dceři do aromalampy, než jde spát a klidně spí http://www.bioaromakosmetika.cz/esencialni-oleje/etericky-olej-Oregano-BIO

3 Anetka Anetka | E-mail | Web | 10. prosince 2015 v 14:15 | Reagovat

Astma postihuje plíce, takže je jasné, že je doma rozhodně lepší dýchat čerstvý vzduch http://www.codycham.cz/cisticka-vzduchu-wac-p-150

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama