Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Khat

1. dubna 2007 v 16:51 |  Jedy, drogy, atd.
Název českyKata jedlá
Název latinskyCatha edulis Forsk.
Lidový název, slangQat, Khat, Katha, Arabian tea, Čet
ČeleďJesencovité, Celastraceae
Historie
V oblasti dnešního výskytu katy (východní Afrika, Arábie) se zřejmé využívá jejích halucinogenních účinků už dlouhou řadu let, ale význam této rostliny byl, jak se zdá, pouze lokální. Kata byla do 16. století mimo oblast svého výskytu prakticky neznámá. Teprve v roce 1775 ji popsal a pojmenoval finský přírodovědec Peter Forrskal.
Kata nahrazuje muslimům na Arabském poloostrově a ve východní Africe alkohol, který mají zakázáno pít.
V některých zemích, např. Jemenu, se kata žvýká buď individuálně, nebo při společných "dýcháncích", ze kterých jsou vyloučeny ženy. V Somálsku vznikly katové domy "madžlís". Tam se scházejí příslušníci podle jednotlivých profesních a společenských vrstev. Katové seance zde trvají kolem tří hodin, a kromě žvýkání drogy se zde také podávají nápoje (čaj nebo jiné nealkoholické nápoje), případně se kouří cigarety a vodní dýmky.
Žvýkání katy je v některých arabských a afrických zemích, hlavně právě v Jemenu a Somálsku, velkým problémem. Kata zprostředkovaně zasahuje do jemenské politiky a otázka, zda někdo podporuje její užívání nebo je proti němu, bývá zvláště před volbami, jedna z nejčastějších.
Popis
Catha edulisCatha edulis, kata jedlá, je stále zelený keř nebo nízký strom dorůstající výšky až 5 metrů. Listy má vstřícné i střídavé, krátce řapíkaté, s čepelí 5-8 cm dlouhou, široce eliptickou, tupou a na okrajích vroubkovaně pilovitou. V úžlabí listů vyrůstají chudé vrcholíky květů, které mají pětilaločný kalich a stejný počet korunních plátků. Z okraje žláznatého terče vyrůstá pět tyčinek a je v něm ponořen i trojpouzdrý semeník. Plod je podlouhlá tobolka, po dozrání pukající třemi chlopněmi.
Výskyt
Pochází pravděpodobně z hor jižní Etiopie, kde roste planě na sopečných, propustných půdách v chladnějších a vlhkých údolích, která se nacházejí až v nadmořských výškách 900-2400 metrů. Dnes je rozšířena v oblastech rozkládajících se mezi jižní Afrikou a Turkestánem, ale pěstování ve velkém se omezilo na jihozápadní Arábii, severovýchodní a východní Afriku, a to zpravidla v oblastech 900-1200 metrů nad mořem. Významnější spotřeba se však týká hlavně Jemenu, Etiopie, Somálska a Keňi, kde tuto rostlinu najdeme i v okolí Nairobi. Hlavním pěstitelem je Jemen s terasovitými plantážemi na horských svazích s mírnějším klimatem. Podle odhadů zde plocha osázená kalou dosahuje až 20 % obhospodařované půdy.
Způsob použití
Užívání této drogy je známo jako "katománie". Předmětem zájmu poživatelů katy jsou mladé, křehké, zelenobílé až načervenalé výhonky a mladé listy, ale i jemná kůra keřů. Staré, kožovité listy jsou již jako droga méně vhodné, neboť mají trpkou chuť a drastičtější účinek. Cenná je pouze čerstvá surovina, protože skladováním ztrácí na kvalitě. Běžně se kata používá do osmi hodin po utržení, maximálně však čtyři dny po sklizni, pokud se nezpracovává jinak. Proto se často z míst pěstování dopravuje na trhy také letecky, zabalená do listů banánovníku. Droga přichází do obchodu v typických, asi 40 cm dlouhých svazečcích o průměru 10-15 cm a hmotnos­ti kolem 0,5 kg. Velmi důležitá je kvalita drogy. Nejlepší je označována jako "kaad methani", potom je průměr "kaad moberah" a nejhorší kvalitu má "kaad beladi" z planě rostoucí katy.
Nejčastěji se listy a výhonky katy žvýkají. To probíhá tak, že se jednotlivé části drogy vkládají do úst a hromadí v jedné polovině tváře. Potom se po dlouhou dobu žvýkají až na zelenou kaši. Poživatel katy se občas napije vody, aby se co nejvíce vyluhovala šťáva s omamnými látkami. Rozžvýkané zbytky pak vyplivuje do plivátka. Denní dávka průměrného uživatele je 15-100 g, u klasických toxikomanů 250-400 g.
Z jiných způsobů užití je možno uvést nálev, tzv. somálský čaj, v Etiopii se listy zpracovávají s medem na "medové těsto" nebo "medové víno", v Tanzanii se k listům přidává cukr, jinde se vyrábějí i alkoholické nápoje apod. Staří lidé, kteří již katu nemohou žvýkat, ji používají práškovanou a rozpuštěnou ve sladkém mléce, nebo ji přidávají do cukrovinek. V některých částech Arábie se kouří sušené listy spolu s tabákem.
Účinky
Užití katy v menších dávkách vyvolává vzrušení, projevující se pocitem radosti a dobré nálady, výrazným zvýšením životní energie, útlumem pocitu hladu a ospalosti. Snížení pocitu hladu po žvýkání katy má pro domorodé uživatele drogy ryze praktický význam (bavíme se o Somálsku,...).
Občasné požívání katy v malém množství působí stimulačně, na chronického toxikomana má však negativní účinky, neboť jej ruinuje finančně, omezuje jeho pracovní schopnosti a působí negativně na fyzický a duševní stav organismu.
Při vyšších dávkách drogy je člověk družnější a hovornější, se značným množstvím nápadů a živou gestikulací. To však opět neplatí o chronických uživatelích.
Nadměrná konzumace drogy se může projevovat i zvýšenou agresivitou a psychózami (halucinace až deliriózní stavy). Dlouhodobé požívání katy vede často k vážným fyziologickým poruchám, jmenovitě k poruchám srdeční činnosti a nervového systému. Zmíněné poruchy pak druhotně vyvolávají ochablost celkové látkové výměny, způsobují úplnou ztrátu chuti k jídlu a tím urychlují celkové strádání organismu. Dále se vyskytuje útlum pohlavního pudu. Uvádí se, že dlouhodobí toxikomani jsou zcela impotentní. Žvýkání katy může také vést k poruchám trávícího systému. Projevuje se to záněty sliznice dutiny ústní a žaludku a poškození sliznic. Často se objevuje zácpa. Příčinou těchto poruch jsou třísloviny obsažené v listech katy jedlé, užívané v nadměrném množství.
Využití alkaloidů katy jedlé je ve farmakologické praxi poměrně malé. Pouze cathin byl využit v některých přípravcích tlumících chuť k jídlu (např. Amorphan R), přičemž příznivý účinek tohoto alkaloidu je doprovázen i slabým psychostimulačním efektem. Možnost závislosti na těchto přípravcích je při jejich kontrolované konzumaci relativně malá.
Chemie
Bylo zjištěno, že vedle farmakologicky a toxikologicky významných alkaloidů, obsahují listy katy pestrý soubor doprovodných látek. Jsou to např. alkoholický cukr dulcit, třísloviny, latex, vosk a určité množství silice, propůjčující katě příjemnou vůni a chuť. Farmakologicky a toxikologicky je významný především obsah alkaloidů. Uvádí se, že v 1kg čerstvých listů je obsaženo asi 2,7 g alkaloidu cathinu.
Studium aktivních součástí katy dlouho přitahovalo pozornost chemiků. K výrazným úspěchům na tomto poli však došlo až v 70. letech, i když přítomnost cathinu (D-norpseudoefedrinu) v listech a výhoncích této rostliny byla zjištěna a potvrzena již dříve (1913, 1930). Protože cathin má stimulační účinek na CNS, byl dlouho považován za jedinou aktivní složku katy. Farmakologické studium cathinu však ukázalo, že výrazně stimulující funkci čerstvých listů nemůže vysvětlit přítomnost cathinu samotného, neboť jeho účinek (bez ostatních doprovodných látek) je relativně slabý.
Fakt, že působení katy je silné pouze při žvýkání čerstvých listů vedl k předpokladům, že stimulující efekt je zapříčiněn chemicky labilními sloučeninami.
Chemické studie, realizované kolem poloviny sedmdesátých let Laboratoří pro narkotika při OSN, vedly k izolaci dalšího alkaloidu, kterým byl S-L-a-aminopropiofenon (L-cathinon). Tento oxo-analog cathinu má, jak bylo zjištěno, stimulační účinky srovnatelné s amfetaminem. Zdá se být překvapující, že takové silné stimulans, jako je cathinon, nebylo odhaleno dříve. Příčinu lze hledat v tom, že cathinon, prekurzor cathinu, je chemicky značně nestálou látkou, jejíž izolace je běžnými technikami poměrně obtížná. Bylo zjištěno, že již během sušení listů drogy je cathinon transformován v cathin a částečně v L-norefedrin (fenylpropanolamin), což je provázeno snížením stimulačního efektu.
Kromě cathinu a cathinonu byla v listech katy jedlé zjištěna i přítomnost některých dalších alkaloidů. Těmi byly například již uvedený L-norefedrin a skupina alkaloidů (tzv. kateduliny), mající seskviterpenové jádro. Přítomnost L-efedrinu v katě, kterou někteří pracovníci předpokládali, byla vyvrácena.
Alkaloidy, zahrnuté pod souborný název catheduliny, představují početnou skupinu sloučenin se širokým rozmezím molekulových hmotností (600 až 1200). U všech těchto látek byla objasněna struktura a bylo prokázáno, že jsou polyestery nebo laktony jedné ze dvou terpenoidních polyhyd­roxysloučenin eunyminolu a 1,2,8,9,15-penta­hydroxy-dihydro-agarofuranu.
Lze oprávněně předpokládat, že rozhodující podíl na stimulujícím působení katy lze přičíst především přítomnosti cathinonu a cathinu. Nemůže však být vyloučena i účast ostatních součástí drogy na vzniku katového syndromu. Biosyntetické a metabolické dráhy uvedených alkaloidů nebyly dosud spolehlivě prozkoumány a jsou oprávněně středem zájmu biochemiků.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 LynetteWyatt LynetteWyatt | E-mail | Web | 16. února 2012 v 18:28 | Reagovat

I received 1 st <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> when I was very young and this helped me a lot. But, I need the auto loan once again.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama