Život je džungle. Člověk se pořád za něčím honí.

Zácpa

5. dubna 2007 v 14:44 |  Nemoci a léčba
Zácpa (obstipace) je neobyčejně časté onemocnění, kterým trpí jím asi 30 % dospělé populace. Obyčejně jde o zácpu tehdy, udává-li se menší počet stolic než tři týdně.
Dělení obstipací dle příčiny jejich vzniku
Jde o složitý problém, který může mít více příčin. Zácpa může být buď primární, kdy jde v podstatě o motorickou poruchu tlustého střeva nebo porušenou evakuaci stolice. Zde jde o zácpu funkční či habituální (návykovou) - vznikající porušením vyprazdňovacího reflexu vlivem špatných stravovacích návyků, malého příjmu vláknin a tekutin či opakovaného potlačování nucení na stolici. Nebo je zácpa symptomatická, kdy se vyskytuje jako symptom jiného onemocnění (neurologického, endokrinologického, metabolického či jde o mechanickou překážku na tlustém střevě).
Dělení dle reakce střeva na vyvolávající příčinu
Ať už je vyvolávající příčina jakákoliv nebo-li ať už jde o zácpu primární či symptomatickou, vždy jde o reakci střeva na nějaký stav. Střevo reaguje buď atonií, nebo spasmem. Dle toho rozeznáváme dva druhy zácpy - atonickou s ochablou střevní svalovinou a spastickou, kdy se střevo nachází v křeči.
Atonická zácpa. Jednou z hlavních příčin zácpy může být zpomalení rytmických pohybů střeva, které posunují jeho obsah. Dochází k němu při celkově zhoršeném zdravotním stavu, u starých, málo aktivních osob a u některých chorobných stavů, jako je snížená funkce štítné žlázy nebo deprese. Zácpa atonická je stav střeva, kdy je jeho svalovina ochablá, střevo se pohybuje málo, je na několika místech pytlovitě rozšířené a jakoby prověšené. V konečné části střeva se u této formy velmi často nacházejí tzv. střevní výchlipky (vakovité slepé váčky tvořené vydutou střevní stěnou), v nichž se nacházejí zbytky stravy, které zde mohou setrvávat i několik let a vést i k tvorbě tzv. střevních kamenů a jedovatých hnilobných produktů. Výskyt tohoto typu zácpy je o něco častější u lidí, kteří nikdy nesportovali. Ti mají pak nejen ochablé svaly, ale jejich vazivo a svalstvo je i uvnitř těla ochablé. Jinou příčinou může být neschopnost uvolnit řitní svěrač, jako tomu bývá u tenzí a úzkostných stavů. Tuhá stolice je další častou příčinou. Cokoliv z uvedeného může být výsledkem kombinace dietních faktorů a delšího zdržování stolice v tlustém střevě, po němž následuje vstřebání příliš velkého množství vody ze střevního obsahu.
Zácpa spastická vzniká spíše nadměrnou střevní dráždivostí nebo u mladých žen často v těhotenství nebo v období po porodu. Příčinou je střevo v křeči, někdy s tendencí ke stažení po celé délce. V některých případech jsou výrazně zúženy úseky střeva, mezi nimiž se mohou nacházet ochablé a pytlovitě rozšířené úseky.
Oba typy zácpy mohou způsobit chronickou otravu organismu a jsou příčinou vzniku dalších zdravotních potíží a onemocnění. U obou popsaných typů dochází k prodloužení pobytu potravy ve střevě a k jejímu rozkládání kvasnými a hnilobnými procesy pomocí bakterií a kvasinek. Rozpadové produkty se vstřebávají někdy v měřitelné míře do organismu a postižený si stěžuje na migrénu, depresi, bolesti hlavy, bušení srdce, nespavost, pupínky apod.
Důležité je, jak dlouho zácpa trvá
Podle toho, jak dlouho zácpa trvá, rozlišujeme:
1. náhle vzniklou zácpu
2. chronickou zácpu
Náhle vzniklá zácpa může být reakcí na změnu prostředí, např. při cestovaní. Po 50. roce věku může každá změna ve vyprazdňování stolice, jako je střídání zácpy s průjmem nebo nepravidelnost stolice, signalizovat závažné onemocnění. Zvláště pak objevení krve ve stolici může znamenat nádor tlustého střeva, v jehož výskytu jsme podle statistik první na světě. Z těchto důvodů je nutné při krvavé stolici okamžitě navštívit lékaře, který provede potřebná vyšetření. Včasné rozpoznání nemoci je velmi důležité pro výsledky léčby.
Chronickou, dlouhodobou zácpou trpí některé ženy středního věku, které obtíže provázejí od věku asi dvaceti let většinou po celý život. Nepříjemné potíže jsou spojené s bolestmi břicha, nadýmáním a dalšími zažívacími potížemi, bolestmi hlavy, nemožností se soustředit, neschopností konzumovat určité potraviny. Druhou skupinou jsou starší muži a ženy, u nichž dochází ke vzniku zácpy s poklesem celkové aktivity organismu.
Terapie primární zácpy
1) Základem terapie primární zácpy je úprava dietetického režimu s větším příjmem tekutin a neresorbovatelné vlákniny a dostatečná fyzická aktivita. Cílem je obnovení defekačního reflexu.
Nemocnému je třeba vysvětlit základní principy fyziologické defekace. Léčba spočívá v tomto postupu: pravidelnost v jídle a v režimu dne, dostatek tekutin, dieta s hojným obsahem vlákniny (tj. zelenina, ovoce, černý chléb, ovesné vločky zamíchané v jogurtu ke snídani či k svačině), dostatek pohybu, masáže břicha, zákaz projímadel (nejde-li to ze začátku bez nich, raději volíme laktulózu, projímavé minerálky, klysmata nebo předepsání léku podporujícího motilitu tlustého střeva - cisaprid), nácvik defekačního reflexu: pacient se po probuzení ráno napije sklenky vody (minerální), provede obvyklé ranní úkony každý den ve stejném pořádku a ranní rituál zakončí snídaní (jogurt s ovesnými vločkami). S odstupem 20-30 minut se pokusí o defekaci, bez ohledu na to, zda se dostavilo spontánní nucení. Toto je nutné provádět s železnou pravidelností každý den po dobu několika týdnů. Ve většině případů se úspěch dostaví. Nikdy nepotlačovat nucení na stolici, i kdyby se dostavilo v průběhu dne v nevhodné situaci.
2) Pokud trvá zácpa delší dobu, použijeme doplňkovou terapii laxativy, a to opět bez toxických účinků na střevní stěnu (osmoticky působící, salinická, objemová projímadla)
Při chronické zácpě je nutné zacházet s laxativy velmi opatrně! Hrozí, že pacient sklouzne k nadužívání, které vede k poškození sliznice (černá pigmentace), následně k destrukci myenterické nervové pleteně až atrofii hladké svaloviny. To vede paradoxně k prodloužení tlustého střeva, poruše jeho propulzivní funkce a vzniku těžké zácpě nereagující na dietní ani medikamentózní terapii. V krajním případě může dojít až k rozvratu vnitřního prostředí, bolestivým střevním spasmům, hepatotoxicitě.
Terapie symptomatické zácpy
1) Spočívá v odstranění nebo léčbě primární příčiny vzniku obstipace.
2) Krátkodobě lze užívat laxativa s přímým účinkem na střevní stěnu.
Indikace laxativ
1) náhle vzniklá zácpa (na co nejkratší dobu)
2) bolestivé afekce v anorektální oblasti
3) před chirurgickým výkonem na tenkém a tlustém střevě
4) před endoskopickým nebo RTG vyšetřením tlustého střeva
5) zácpa vyvolaná změnou složení potravy, podáním léků (apod.)
Rozdělení dle mechanismu účinku:
(1) kontaktní laxativa
(2) osmoticky působící
(3) objemová
(4) změkčující stolici
(5) stimulující střevní motilitu
(1) Kontaktní laxativa
Působí přímo na střevní stěnu (stimulační) a jsou naprosto nevhodná k dlouhodobému užití (toxický účinek). Naopak jsou vhodná ke krátkodobé terapii náhle vzniklé funkční zácpy či symptomatické zácpy.
- působící pouze v tlustém střevě
antrachinony
Podstatou projímavého účinku drog, jako jsou Aloe, Folium et Fructus sennae, Radix rhei, Cortex frangulae, (Species laxantes, Regulax, Tisasen-semosidum drg.), jsou tzv. antrachinonové glykosidy. Ty jsou po absorpci v tenkém střevě vylučovány do tlustého střeva, kde jsou běžnou střevní flórou hydrolyzovány na aktivní aglykony - antrachinony: ty dráždí sliznici k sekreci vody a elektrolytů a druhotně stimulace peristaltiky (přímý lokální účinek). Nepřímý celkový účinek zajišťují volné antrachinony vzniklé v játrech, které v cirkulaci zbarvují moč na žluto (acidická) nebo červeno (alkalická). Jsou vylučovány také do mléka, a proto jsou kontraindikovány antrachinony v laktaci (průjem kojenců). Účinek nastupuje za 6-12 hodin. Pouze pro děti starší 12 let!
Deriváty difenylmetanu - syntetické
(odvozeny od fenolftaleinu)

Přímá stimulace hladké svaloviny těmito látkami vede ke snížení resorbce vody a elektrolytů ze střeva (popř. inhibice aktivního transportu sodíku a glukózy). Účinek je prodloužen enterohepatální cirkulací. Silná stimulace je vhodná k terapii krátkodobé funkční a symptomatické zácpy.
Bisakodyl (Bisakodyl drg, Fenolax tbl, Pyrilax sup.) je nejméně toxické kontaktní laxativum, vhodné i pro děti od 6 let
Pikosulfát (Guttalax gtt, Laxygal gtt)
(2) Osmoticky působící
Neresorbovatelné, osmoticky aktivní (např. nabité částice), které váží vodu v lumen střeva a druhotně ještě stimulují sliznici k sekreci vody (mohutný únik vody, je důležitá rehydratace!!). Tlusté střevo se rozpíná a receptory stimulují střevo k vyšší profuzní aktivitě, což vyvolává defekační reflex. Tento fyziologičtější efekt je vhodný jako doplňková terapie habituální zácpy (výhoda - snadná individuální úprava dávkování).
Neresorbovatelné cukry
Laktulóza (Lactulosa, Duphalac), jsou syntetické oligosacharidy, které v tlustém střevě štěpí bakteriální flóra na kyselinu mléčnou, octovou a další, a to způsobuje:
a) zvýšení osmotické účinnosti, tj. stimulaci sekrece vody a elektrolytů.
b) pokles pH, což mění složení bakteriální flóry
c) zvýšení vychytávání NH4+ iontů, toxických pro CNS
Poslední dva účinky se využívají u léčby portosystémové encephalopatie (u pokročilé jaterní cirhózy s portální hypertenzí; u prevence encefalopatie u portokavální anastomózy).
Manitol, inf. se užívají v pediatrii.
Salinická projímadla
Vysoce hydratované kationty a anionty (Na+, K+, Mg2+, SO42+, PO43-), např. magnesiumsulfát ("hořká sůl" MgSO4 . 7H2O) je neresorbovatelná sůl, která váže vodu v lumen vede k uvolnění cholecystolininu a zvýšení propulsní aktivity. Další indikace: Příprava před vyšetřením tlustého střeva - 20% vodný roztok (klysma, p.o.) Kontraindikací je těžká porucha funkce ledvin (hypermagnezémie), děti (hypokalcémie), kvůli částčné resorpci hořčíku.

Kombinace
Andrews Liver Salt NaHCO3, acidum citricum, MgSO4
Milk of Magnesia Na2SO4 . 10H2O (Glauberova sůl), Sal purgans (umělá karlovarská sůl) Šaratice, Zaječická
Polyalkoholy
Glycerin (85 %) je šetrné projímadlo k lokální aplikaci vhodné u všech typů zácpy (zvl. k obnovení defekačního reflexu). Je to látka, která kromě osmotického účinku přímo stimuluje stěnu rekta (Supp. Glycerini).
Polyetylenglykoly různé molekulární hmotnosti, jsou látky osmoticky aktivní a minimálně resorbovateln. Používají se jako přípravky k očištění střev. Jsou nevhodné k terapii zácpy a užívají se pouze před vyšetřením nebo operací tlustého střeva. (Fortrans, Solutio Golytely, Solutio magnesii sulfurici, Solutio Na2HPO4, NaH2PO4).
(3) Objemová laxativa
Jedná se o hydrofilní koloidy z nestravitelných částí plodů, semen rostlin, které tvoří v tlustém střevě gely: ve vodném prostředí bobtnají, přitahují vodu z cirkulace, tím zvyšují objem střeva a obalují ho kluzkou vrstvou, což vede k podráždění baroreceptorů, tím k zvýšené peristaltice a vyvolání defekačního reflexu. Účinek nastupuje za 2-3 dny! Jedná se o lék první volby u funkční a habituální zácpy (nutno ale dostatečně pít, protože hrozí dehydratace. Proto nepodávat dlouhodobě!)
POLYSACHARIDY
1) přírodní (mucilaginosa)
  • agar (polysacharid mořských řas), tragant (ztvrdlý rostlinný sliz), vlákniny (pektin) - (Pektavit), blesníkové semeno Semen psyllii (Psyllium)
2) polosyntetické
  • metylcelulóza
  • karboxylmetylcelulóza (nejlepší - bobtná až v tlustém střevě)
(4) Změkčovadla
Minerální oleje, které neresorbovány změkčují obsah střeva. Ten se stává kluzký, což vede k defekačnímu reflexu. Mají pouze jednorázové použití u funkční a habituální zácpě. Jedná se o velmi jemné projímadlo, které je vhodné při hemeroidech, po operaci pro ulehčení namáhavé defekace. Je ale naprosto nevhodné při chronické zácpě. Patří sem parafinový olej vhodné už pro děti od 1 roku.
(5) LÁTKY STIMULUJÍCÍ STŘEVNÍ MOTILITU
Jedná se o látky, které stimulují hladkou svalovinu tenkého i tlustého střeva k propulsivní peristaltice. Jsou to:
1. Prokinetika: metoklopromid (Cerucal, Degan), domperidon (Motilium), cisaprid (Prepulsid).vhodné k terapii chronické funkční zácpy na podkladě hypomotility, kde se dají použít v kombinaci s objemovými laxativy.
2. Inhibitory acetylcholinesterázy: vhodné k terapii chronické zácpy, vzniklé na podkladě pooperační atonie střev
3. Antagonisté opioidních receptorů, které se dají výjimečně použít k terapii těžké zácpy, která je při extrémní hypomotilitě střev způsoběná nadprodukcí endogenních opioidů.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama